Korte nedir, Korte ne demek

Korte; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Âşıktaşlık, flört

Korte anlamı, kısaca tanımı:

Korte etmek : Oynaşmak.

Kort : Tenis oynanan alan, tenis sahası, tenis kortu.

Kortej : Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet. Alay.

Korteks : Kabuk. Beyin kabuğu. Bir organ veya yapının dış katmanı.

Flört : Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişki. Siyasal bir parti, yabancı bir ülke vb.ne tam olarak bağlanmadan yaklaşma. Birbirine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek.

Korte yasaları : Birbiri ardına verilen durağan iki görsel uyaranın, görünür devinim izlenimi yaratabilmesinin gerekli koşullarını belirten yasalar.

Korteks renis : Böbrek kabuğu.

Korteks serebri : Beyin kabuğu.

Diğer dillerde Korte anlamı nedir?

İngilizce'de Korte ne demek? : [kort] adj. short, brief, curt, concise, compendious, succinct, mini, terse, choppy