Kundu nedir, Kundu ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Atın karnındaki yavru.

Kundu ile ilgili Cümleler

  • Kunduzlar çalışkan hayvanlardır.
  • O, oyun hamurundan yapılmış bir kunduz.
  • Kunduzlar ağaçları dişleri ile kesebilir.
  • Bu bir kunduz barajı.
  • Bu hayvan bir kunduz büyüklüğünde.

Kundu anlamı, kısaca tanımı

Civankaşı kundura : Eskiden delikanlıların giydikleri burnu kesik ayakkabı

Deniz kunduzu : Zımparalı köpek balıkları (Oxynotidae) ailesinden, boyu 150 cm olabilen, gövdesi enli ve koyu kahverengi, ağzı çok küçük ve dudakları etli olan, her iki dorsal yüzgecin ortasından çıkan kuvvetli bir spina bulunan, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı bir balık türü, yer kunduzu.

Kanada kunduzu : Kemiriciler (Rodentia) takımının, kunduzgiller (Castoridae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, tüyleri tarçın renginde, postu çok değerli, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. (Castor canadensis) Kemiriciler (Rodentia) takımının kunduzgiller (Casrotidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90, kuyruğu 30 cm. Tüyleri tarçın renginde olup postu çok beğenilir. Kuzey Amerikada yaşar.

Kunduh : Sıpa.

Kunduk : Kedi, köpek yavrusu.

Kundul : Tıknaz: Kundul adam.

Kundullu : Konya ili, Tuzlukçu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kundulu : Başağı dört sıralı bir çeşit sert, sarı buğday. İri taneli bir çeşit buğday.

Kundume : Uyku salıncağı, hamak.

Kundur : Saçı kısa kimse: Kundur kız. Boyu kısa kişi. Kuyruğu kısa hayvan. Pancar.

Kundura bıçağı : Kunduracılıkta kullanılan sapsız ince uzun bıçak. (Senirkent Isparta).

Kundurya : Kundura.

Kunduyu kunduyu içmek : Ağır ağır, kana kana içmek.

Kunduz buğday : Kalın, kısa ve yuvarlak taneli bir çeşit buğday.

Kunduzağılı : Tokat şehrinde, Artova belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Kunduzgiller : Kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişligiller (Simplicidentata) alt takımının, sincabımsılar (Sciuromorpha) bölümünden, geniş, yassı ve ucu pullu bir kuyrukları olan, art ayak parmaklarının arası perdeli, büyük ve tıknaz, toplu hâlde su kenarlarında kemirerek devirdikleri kütüklerden köy fırınına benzer yuvalar yapan, iyi yüzen, kastor adı verilen çok değerli postları olan bir familya. Kunduz (Castor fiber), Kanada kunduzu (C.canadensis) türleri iyi bilinir. (Castoridae),iyi bilinen türleridir (bk).

Kunduzlu : Çorum şehrinde, Bayat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yer kunduzu : Deniz kunduzu.

Kundura : Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı.

Kunduracı : Kundura yapan veya satan kimse.

Kunduracılık : Kunduracının yaptığı iş.

Kunduru : Başağı dört sıradan oluşan, bir tür sert, sarı, iyi buğday.

Kunduz : Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan, kastor (Castor fiber).

Kunduz böceği : Kuduz böceği.

Diğer dillerde Kumyılanıgiller anlamı nedir?

İngilizce'de Kumyılanıgiller ne demek ? : sandnatters