Lafügüzaf nedir, Lafügüzaf ne demek

Lafügüzaf; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Boş söz

Lafügüzaf anlamı, kısaca tanımı:

Boş : Kullanıldıktan sonra içinde bir şey bulunmayan, kirli (bardak, çanak vb.). Habersiz, hazırlıksız bir biçimde. Bilgisiz. Anlamsız. Yapılacak işi olmayan, işsiz. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı. Bir işe yaramayan, yararsız. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti.