Mahyacı nedir, Mahyacı ne demek

  • Mahya yapan kimse.
  • Kiremit aktarıcısı

Mahyacı kısaca anlamı, tanımı:

Mahya : Çatılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm. Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılmış olan resim.

Mahyacılık : Mahya yapma işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kiremit : Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha.

Aktarıcı : Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.