Matematikçi nedir, Matematikçi ne demek

 • Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen.
 • Matematik öğretmeni

Matematikçi hakkında bilgiler

Matematikçi, matematikle uğraşan ve matematik konusunda uzman olan kişilere denir. Matematikçiler, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere; iktisat, pazarlama ve sigorta ile ilgili alanlarda, okullarda ve üniversitelerde, meteoroloji, lojistik ve görüntü işleme mesleklerinde ve özellikle bilişim teknolojisi alanında çalışmaktadırlar. Matematikçilerin sayısal matematik, istatistik, matematiksel mantık, cebir, geometri, analiz, modeller kuramı, olasılık kuramı gibi ağırlıklı eğitim aldıkları özel ilgi alanları vardır.

Matematik alanında kazanılmış bir Nobel Ödülü olmamasına rağmen, bazı matematikçiler farklı alanlarda (örn. ekonomi) Nobel Ödülü'ne layık görülmüşlerdir.

Matematikçi ile ilgili Cümleler

 • Melanie bir matematikçi olmak istiyor.
 • Arşimet büyük bir matematikçiydi.
 • Benim bildiğimden çok daha fazla bilen matematikçiler kendilerini açıkça ifade edemedikleri zaman bundan hoşlanmam.
 • Melanie genç bir matematikçidir.
 • Teorik tarafını matematikçilere bırakıyoruz.
 • Melanie bir matematikçidir.
 • Matematikçiler, Japonların şifrelerini çözüp atom bombasını yaptı.
 • Dünyadaki matematikçiler yeni daha adil bir ekonomik anlayış için çalışmıyorlar mı?
 • Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler.
 

Matematikçi anlamı, kısaca tanımı:

Matematik : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

Matem : Yas.

Matematikçilik : Matematikçi olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Riyaziyeci : Matematikçi, matematik öğretmeni.

Matematisyen : Matematikle uğraşan kimse.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Uzman : Bilirkişi. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan.

Kişi : Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca.

 

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Diğer dillerde Matematikçi anlamı nedir?

İngilizce'de Matematikçi ne demek? : n. mathematician

Fransızca'da Matematikçi : mathématicien/ne [le][la]

Almanca'da Matematikçi : n. Mathematiker

Rusça'da Matematikçi : n. математик (M)