Matematikçilik nedir, Matematikçilik ne demek

  • Matematikçi olma durumu

Matematikçilik anlamı, tanımı:

Matematikçi : Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen. Matematik öğretmeni.

Matematik : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Matem : Yas.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.