Mental institution türkçesi Mental institution nedir

Mental institution ile ilgili cümleler

English: Ali is in a mental institution.
Turkish: Ali bir akıl hastanesinde.

Mental institution ingilizcede ne demek, Mental institution nerede nasıl kullanılır?

Mental : Zihnen. Kaçık. Zihinsel. Akli. Zihinsel. çene bölgesi. Deli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Akılsal. Zeka. Ansal.

Institution : Kuruluş. Enstitü. Tesis etme. Hapishane. Dernek. Yerleşmiş yasa. Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.). Atama. Yerleşmiş gelenek. Tımarhane.

Mental aberration : Ruhsal sapınç. Akıl hastalığı. Akli sapma. Mental aberasyon.

Mental activity : Zihin etkinliği. Salt zihince yapılan etkinliklere verilen ad. uyaranlara karşı organizmanın gösterdiği toplu tepki.

Mental age : Bir zeka testinden elde edilen ham puanın, o zeka testinin ölçünlü ortalamasına göre gösterdiği yaş. (z.y.). Akıl yaşı. Zeka yaşı.

Mental alienation : Akıl hastalığı. Dengesizlik. Akli anormallik.

İngilizce Mental institution Türkçe anlamı, Mental institution eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mental institution ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Asylum : Melce. Himaye. Koruma. Sığınma. Sığınak. İltica. Devlerin, cinlerin, büyücülerin, alkarılarının giremeyeceklerine inanılan kutsal yerler; oda, ocak, eşik vb. ev bölümleri; zararlı etkilerden korunmak amacıyla çizilmiş büyüsel değirmiler. Muhafaza.

Bughouse : Delice. Akılsız. Acayip.

Asylums : Koruma. Sığınacak yer. İltica. Sığınmak. Melce. Sığınma. Barınak. Sığınak.

Institution : Enstitü. Yerleşmiş yasa. Kurma. Kurum. Yerleşmiş uygulama. Tesis. Tesis etme. Atama. Kurum binası. Kuruluş.

Bedlams : Kargaşa. Çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. Gürültülü patırtılı yer. Çıfıt çarşısı. Kızılca kıyamet. Velvele. Tımarhane gibi bir yer. Karışıklık.

Bughouses : Delice. Acayip. Akılsız.

Mental institution synonyms : funny house, mental home, funny farm, lunatic asylum, bedlam, mental hospital, madhouse, madhouses, insane asylum, giggle factory, bin, institutions, booby hatch.