Meymenetsizlik nedir, Meymenetsizlik ne demek

  • Uğursuzluk

Meymenetsizlik anlamı, kısaca tanımı:

Meymenetsiz : Uğursuz.

Meymenet : Uğur.

Uğursuzluk : Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, şomluk.