Uğursuzluk nedir, Uğursuzluk ne demek

  • Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, şomluk

"Uğursuzluk" ile ilgili cümleler

  • "Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı." - A. Ş. Hisar

Uğursuzluk tanımı, anlamı:

Uğursuz : Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meşum, şom.

Uğur : Ön veya yan. Hedef, amaç, erek, gaye, yol. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. İyi nitelik, meymenet, kadem. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. Talih, şans.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

Kötülük : Zarar verecek davranış veya söz. Kötü olma durumu, kemlik, şer.

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

 

Nesnel : Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif.

Kademsizlik : Uğursuzluk.

Meymenetsizlik : Uğursuzluk.

Uğursuzluk ile ilgili Cümleler

  • Kara kedi uğursuzluk getirir.
  • Onu söylemek uğursuzluk getirir.

Diğer dillerde Uğursuzluk anlamı nedir?

İngilizce'de Uğursuzluk ne demek? : n. ill omen, ill luck, inauspiciousness, bad luck, evil, hoodoo, jinx, hex

Fransızca'da Uğursuzluk : malédiction [la]

Almanca'da Uğursuzluk : n. Fatalität, Unstern