Minimum concentration 90 türkçesi Minimum concentration 90 nedir

  • Minimum konsantrasyon 90.
  • Bir organizmanın izolatlarının %90’ının üremesini engellemek için gereken en az konsantrasyon.
  • Minumum konsantrasyon 90.
  • Mık 90.

Minimum concentration 90 ingilizcede ne demek, Minimum concentration 90 nerede nasıl kullanılır?

Minimum : En düşük derece. En az. Zamana bağlı olarak değişmekte olan bir niceliğin indiği en düşük değer. güneşte leke bolluğunun en az olduğu, bir değişen yıldızın en sönük bulunduğu zamanki değerler vb. Bir işlevin yakınlarında bulunan noktalara bakınca en düşük değerini aldığı nokta; işlevin beleninde türevi sıfır değer alır. Enküçük. Kısa. Minimum değer. En küçük. En düşük. Belen.

Concentration : Toplama. Yoğunluğun ya da bolluğun artması. Toplanım. Belli bir oylumdaki ya da belli ağırlıktaki çözeltide çözünen özdek tutarı. Teksif. Yoğunlaştırma. İnsanların ve uygulayım ürünlerinin, insanın ve doğanın temel gereksinmelerin karşılanmasına elverişli koşulları yaratmış olduğu yerlerde toplanması süreci. Hacim küçültme. Bir araya getirme. Yoğunlaşma.

İngilizce Minimum concentration 90 Türkçe anlamı, Minimum concentration 90 eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Minimum concentration 90 ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mic 90 : Mıc 90. Bir organizmanın izolatlarının % 90’ının üremesini engellemek için gereken minimum konsantrasyon.