Minimum nedir, Minimum ne demek

Minimum; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Asgari
  • Değişken bir niceliğin inebileceği en alt olan (sınır), asgari, minimal.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Verilen değerlerin en küçüğü.

Zooloji alanındaki anlamı:

[Bakınız: azın]

İngilizce'de Minimum ne demek? Minimum ingilizcesi nedir?:

minimum

Osmanlıca Minimum ne demek? Minimum Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

asgarî

Minimum anlamı, tanımı:

Mini : Çok küçük veya kısa.

Asgari : En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum. Minimum.

Değişken : Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Minimal : Minimum. Asgari.

Minimum alveoler anestezi yoğunluğu : Hayvanların yarısında, bir atmosfer basıncında ağrılı uyarılara cevapsızlık oluşturan alveoler inhalasyon anesteziği yoğunluğu, MAK.

 

Minimum dalga boyu : X ışını sürekli tayfının en kısa dalga boyu.

Minimum ısıölçer : (fizik)

Minimum kanunu : Bir organizma ya da türün var olabilmesi için uyum gösterebileceği en dar eşiği belirleyen, bir türün çok duyarlı ve stenök olan biyolojik evresinin yaşam kapasitesine bağlı olduğunu ifade eden faktör. Liebig kanunu. Bir organizma veya türün yaşayabilmesi için uyum gösterebileceği en dar eşiği belirleyen, bir türün çok duyarlı ve stenök olan biyolojik evresinin yaşam kapasitesine bağlı olduğunu ifade eden faktör, Liebig kanunu.

Minimum öldürücü doz, mld : Herhangi bir maddenin test edilen populasyonda %100 ölüme sebep olabileceği en az doz. Minimum letal doz.

Minimum yasası : Rasyonda amino asitlerden birinin yetersizliğine bağlı protein üretiminin azalması.

Minimum ile ilgili Cümleler

  • Minimum hata maksimum refleks sizden beklenebilir mi?
  • Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır.
  • Çok mükemmel değilseniz, şirketlerin size olan talebi minimum seviyede olacaktır.
  • Hata yapmak insana özgü ama minimum hatayla yaşamak istiyorum.
  • Sonuçları minimuma indirmiyorum.
  • Çok sayıda şirket personelini minimuma indirdi.
 

Diğer dillerde Minimum anlamı nedir?

İngilizce'de Minimum ne demek? : n. least possible amount, smallest possible size, lowest degree

adj. pertaining to the smallest, indicating the least, of a minimum

n. minimum, min, smallest possible extent, least possible amount, smallest possible quantity, smallest possible size, lowest degree

Fransızca'da Minimum : en küçük, en az, minimum

Almanca'da Minimum : n. Minimum

Rusça'da Minimum : n. минимум (M)