Ministry of development and housing türkçesi Ministry of development and housing nedir

  • İmar ve iskan bakanlığı.

Ministry of development and housing ingilizcede ne demek, Ministry of development and housing nerede nasıl kullanılır?

Ministry : Hizmet. Vekillik. Yardım. Papazlık. Vaizlik. Vekalet. Bakanlık. Papazlık (protestanlıkta). Nezaret.

Of : Li. In. -in. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. -li. Nin. Den. -nin. Karşı.

Development : Developman. Hazırlık. Düzenleyim. Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme. Ontogeni. Bir yerin yapıdüzenini sağlama, orayı geliştirip güzelleştirme, yaşama koşullarını uygunlaştırma, iyileştirme ve bayındır duruma getirme. İmara açma. Gelişme. Bireyin beden yapısı, fizyolojik güç ve ruhsal özellikler bakımından düzenli bir biçimde büyümesi, değişmesi ve olgunluk kazanması, bk. büyüme, olgunlaşma. Gelişim.

And : Ve. Ayrıca. Daha sonra. De. Da. Ve bu yüzden. Da... da... ya da de... de. Hem... hem de. Üstelik. Sonra.

Housing : Kılıf. Yuva. Barınacak yer. Barınak. Yerleşme. Evler. Gömlek. Ev. Ev sağlama. Bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve ya da levha.

Ministry of absorption : Asimilasyon bakanlığı. Geri dönen vatandaşlar ve yeni göçmenlere yardımdan sorumlu devlet kurumu başkanı. Geri kabul bakanlığı.

 

The ministry of development and housing : İmar ve iskan bakanlığı.

Minister of construction and housing : Tüm nüfusun ev sahibi olması ve inşaat sektöründen sorumlu devlet kurumu başkanı. İmar ve iskan bakanı.

Ministry of reconstruction and housing : İmar ve iskan bakanlığı.

Ministry of aviation : Sivil havacılık bakanlığı. Havacılık bakanlığı.