Motion picture türkçesi Motion picture nedir

  • Sinema filmi.
  • Sinema filmini gerçekleştirmekte kullanılan, selüloitten, saydam, esnek, bükülebilir, eni ve biçimi ölçünlere göre belirlenmiş kuşak; sinemanın ham özdeği. bunun, henüz alıcıda kullanılmamış, duyarkatı etkilenmemiş olanı, boş film. aynı kuşağın alıcıda kullanılmış, üzerinde gizli görüntü oluşmuş olanı, dolu film. (genel anlamda) göstericide kullanılmak üzere her şeyi hazır, tamamlanmamış sinema yapıtı. (filmin siyah-beyaz, renkli, dar, geniş, sesli, sessiz, negatif, pozitif, vb. birçok çeşidi vardır; bunlar kendi maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiştir).
  • Sinema.
  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Sinemada gösterilen film.
  • Film.

Motion picture ingilizcede ne demek, Motion picture nerede nasıl kullanılır?

Motion : Fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. İşaret. Hareket ettirmek. Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme. İşaret etmek. Yer değiştirme. Çalışma. Güdü. Devinim. Kımıltı.

Picture : Düşlemek. Canlandırmak. Çizmek. Tasvir. Tablo. Sinema. Tanımlamak. Fotoğraf. Tasavvur etmek. Ç.

Motion picture camera : Kamera. Alıcı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Film çekme makinesi. Sinema filmi çevirmekte kullanılan aygıt. tv. televizyon almacına ulaştırılacak konunun görüntüsünü elektriksel ime çeviren elektronik yapılı alıcı çeşidi.

 

Motion picture film : Alıcıda ya da basım aygıtında kullanılmamış, duyarkatı ışıkla etkilenmemiş film. Sinema filmi. Boş film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Motion picture industry : Sinema endüstrisi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Film yapımını, dağıtımını, oynatımını gerçekleştiren, buna ek olarak sinema araç ve gereçlerinin üretilmesini sağlayan işleyim kolu. Sinema işleyimi.

Motion picture institute : Sinema enstitüsü. Sinema araştırma, inceleme ve öğretimini amaçlayan yüksek öğretim kurumu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Motion picture projector : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Projektör. Sinema makinesi. Sinema filmlerini görüntülüğe yansıtarak izlenmesini sağlayan aygıt. (göstericiler, film boylarına göre, 8 mm'den 70 mm'liklere kadar değişir; ancak hepsinin ortak özelliği, alıcının çözümlediği devinimin bireşimini gerçekleştirerek bu devinimi doğal biçimiyle vermektir. bir göstericinin başlıca bölümleri şunlardır: göstericide kullanılacak filmin takıldığı verici makara bölümü ile bu filmin gösterim sırasında sarıldığı alıcı makara; filmin aralı devinimini sağlayan düzenek; filmin bu aralı devinim sırasında önünde durakladığı pencere ve bu duraklama sırasında düzenli aralıklarla ışık kaynağı ile film arasına girerek ışığı açıp kapayan örtücü; filmin, ses bölümünde düzgün devinimini sağlayan düzenek; ses bölümü (okuma bölümü); gösterici ışıtacı (ışık kaynağı); gösterici merceği). Gösterici.

 

İngilizce Motion picture Türkçe anlamı, Motion picture eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Motion picture ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Macaroni : Makarna. Gösteriş düşkünü. Karmakarışık şey. Züppe (ingiliz ingilizcesi). Düdük makarnası.

Picture : Pek güzel kimse ya da şey. Hayal etmek. Tablo. Fotoğraf. Görülmeye değer şey ya da kişi. Kafasında canlandırmak. Zihninde canlandırmak. Betimlemek.

Kinemas : (british kullanım) sinema.

Movie : Video. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Film (sinemada gösterilen).

Cinematography : Sinemacılık. Sinematograf. Film çekme sanatı. Sinematografi. Sinema fotoğrafçılığı.

Cines : Sine.

Roll tk : Yönetmenin, film yayıncısına filmi yayına sokması için verdiği komut.

Cinematograph film : Sinematograf film.

Motion picture synonyms : moving picture, cine film, membrane, roll telecine, cinemas, picture theater, cinema, pic, movies, film, motion picture film, cine, pictures, cinematographies, run telecine, kinema, pic spaghetti, flicks, feature film, flick.