Muğlak nedir, Muğlak ne demek

Muğlak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık

"Muğlak" ile ilgili cümleler

  • "Son günlerin karşı, muğlak vakalarını tahlil edemedi." - P. Safa

Yerel Türkçe anlamı:

Az, cılız : Bu yıl ekin çok muğlak.

Muğlak anlamı, tanımı:

Muğla : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Anlaşılmaz : Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak, tuhaf.

Karışık : Dolu. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Saf olmayan. Karışmış. Düzensiz, dağınık, intizamsız.

Çapraşık : Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, karışık, muğlak. Girift.

Güç : Zorlukla. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Birim zamanda yapılmış olan iş. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Sınırsız, mutlak nitelik. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.

 

Muğlakta kalmak : Açıkta kalmak, çaresiz kalmak.

Muğlak ile ilgili Cümleler

  • Bill Clinton Monica Lewinsky ile olan ilişkisini açıklamak isterken muğlak bir dil kullandı.
  • Her zaman niyetleri hakkında muğlak.
  • Herkesin hayatı muğlak.
  • Ali Mary'ye muğlak bir cevap verdi.

Diğer dillerde Muğlak anlamı nedir?

İngilizce'de Muğlak ne demek? : adj. cloudy

Fransızca'da Muğlak : ambigu/ë

Almanca'da Muğlak : adj. verworren

Rusça'da Muğlak : adj. закрытый, смутный, запутанный