Multiplying medium türkçesi Multiplying medium nedir

  • İçinde fisyon zincir tepkimeleri oluşturabilecek ortam.
  • Çoğaltıcı ortam.
  • Nükleer enerji alanında kullanılır.

Multiplying medium ingilizcede ne demek, Multiplying medium nerede nasıl kullanılır?

Multiplying : Türemek. Çoğaltmak. Çarpım. Çarpmak. Çoğalmak.

Medium : Hücre kültür çalışmalarında kullanılan ve hücrelerin çoğalması veya yaşaması için gereksinim duyduğu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltiler, ortam. Matbuat. Vasat. Orta düzey. İncelenecek yapıyı ortaya çıkarmak için x ışınlarını emen, baryum ve iyot gibi pozitif kontrast maddeler veya x ışınlarını fazla geçiren karbondioksit ve azotdioksit gibi negatif kontrast maddeler. Orta durum. Bir kimsenin ya da bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Araç. Kontrast madde. Çare.

Anticorrosive medium : Yenim önleyici ortam. Antikoroziv ortam. Yenimönler ortam.

Broadcast medium : Yayın ortamı.

Carburizing medium : Karbonlama ortamı. Karbonlayıcı ortam.

Cementation medium : Sementasyon ortamı. Katılaşma ortamı.