Multiplying türkçesi Multiplying nedir

Multiplying ingilizcede ne demek, Multiplying nerede nasıl kullanılır?

Multiplying medium : Çoğaltıcı ortam. İçinde fisyon zincir tepkimeleri oluşturabilecek ortam.

Be fruitful and multiply : Üretken ve verimli olmak. Çok sayıda çocuk sahibi olmak (incil).

Circle multiply : Çevrimli çarpım.

Multiply : Yayılmak. Çoğaltmak. Arttırmak. Çoğalmak. Artırmak. Artmak. Çarp. Çarpmak. Türemek.

Overmultiply : Aşırı çoğalmak veya artmak.

Multiple : Birden fazla organı etkileyen. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımlar gösteren. birden fazla organı etkileyen, değişik organlarda aynı anda oluşan. Birkaç. Çoklu. Birden çok. Çeşitli. Çok. Birçok. Katlı. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Multiple allele : Farklı kromozomlarda yer alan ve aynı polipeptidin kodlanmasından sorumlu genler. Çoklu allel.

Multiple address : Çok adres.

Multiple axis chart : Çok eksenli çizim.

Multiple access : Çoklu erişim. Çok erişimli. Çoklu erişimli.

İngilizce Multiplying Türkçe anlamı, Multiplying eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiplying ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Descend from : Soyundan gelmek. Kalmak.

Biff : Yumruk. Bıff. Yumruk vurmak. Yumruk atmak. Darbe. Am. Yumruklamak. Vajina. Vurmak.

 

Aggrandized : Büyütmek. Yüceltmek. Güçlendirilmiş (ayrıca aggrandised). Abartmak. Abartılmış. Büyütülmüş. Çoğaltılmış. Artırmak.

Escalates : Yükseltmek. Kızıştırmak (savaş veya anlaşmazlık vb). Kızışmak. Çıkmak. Yükseltmek (fiyat vb'ni). Tırmandırmak. Yükselmek. Tırmanmak. Fiyatı yükseltmek.

Accumulate : Toplamak. Yığmak. Yığılmak. Toplanmak. Birikmek. Biriktirmek.

Enlarge : Geliştirmek. Ayrıntıya girmek. Büyümek. Boyutunu büyütmek. Büyültmek. Büyütmek. Genişlemek. Uzatmak. Genişletmek.

Biffing : Yumruk atmak. Bıff. Yumruklamak. Yumruk vurmak. Vurmak. Vajina. Am. Yumruk. Darbe.

Product : Verim. Ürün. Bileşke. Eğitim, iktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların fiziki değerleri. Netice. Üretilen mal ve hizmetler. Hasıla. Bir öğretim etkinliği sonunda öğrencilerin başarı durumlarına göre elde edilen sonuç. Ortaya çıkarılan, elde olunan, üretilen mal.

Derives : Elde etmek. Çıkarmak. -den elde etmek. Yola çıkmak. Çıkarsamak. Sağlamak. Gelmek. Kaynaklanmak. Türetmek.

Bang into : Toslamak.

Multiplying synonyms : bred, aggrandised, pullulate, alight upon, copied, copy, replicate, boffs, aggrandizing, products, mushrooming, derive from, duplicate, enhance, accruing, appear, mushroom, gain, multiplies, copies, gained, aggrandise, mushrooms, bashed, be derived, augments, biffs, multiplied, barge, grow, aggrandize, aggrandizes, derive.