Circle multiply türkçesi Circle multiply nedir

  • Çevrimli çarpım.

Circle multiply ingilizcede ne demek, Circle multiply nerede nasıl kullanılır?

Circle : Etrafını kuşatmak. Dönmek. Çevrelemek. Devretmek. Atma döngüsü. Çember. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapında (çekiç atmada 2.13, 5 m.), çevresi 76 mm. lik metal ya da demirle kuşatılmış, tabanı sert, yuvarlak alan. Etrafına daire çizmek. Halka.

Multiply : Çarpmak. Çoğalmak. Türemek. Arttırmak. Artırmak. Çarp. Yayılmak. Çoğaltmak. Artmak.

Circle around : Yörüngesinde dönmek.

Circle brick : Kemer tuğlası.

Circle diagram : Devre şeması. Daire diyagramı. Daire diyagram.

Circle of confusion : Bulanıklık dairesi. Seçikliği tam olmayan bir görüntüdeki bulanıklık derecesini gösteren teker. (tam seçik bir görüntü, konudaki noktayı nokta olarak verir; fakat bu seçiklikten uzaklaşıldıkça, konudaki noktalar, çapı ufak ya da büyük tekerler olarak aktarılır. bu tekerlerin çapı, görüntünün seçiklik ölçüsünü verir). Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Hayalet çemberler. Bulanıklık tekeri.