Multiply türkçesi Multiply nedir

Multiply ile ilgili cümleler

English: To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
Turkish: Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

English: To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.
Turkish: Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp.

Multiply ingilizcede ne demek, Multiply nerede nasıl kullanılır?

Be fruitful and multiply : Çok sayıda çocuk sahibi olmak (incil). Üretken ve verimli olmak.

Circle multiply : Çevrimli çarpım.

Multiplying : Çoğaltmak. Çoğalmak. Çarpmak. Türemek. Çarpım.

Multiplying medium : Çoğaltıcı ortam. İçinde fisyon zincir tepkimeleri oluşturabilecek ortam.

Overmultiply : Aşırı çoğalmak veya artmak.

Multiple access : Çoklu erişim. Çok erişimli. Çoklu erişimli.

Multiplane : Çok düzlem alıcısı. Çok kanatlı uçak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çokdüzlemli. Çok düzlemli. Walt disney'nin canlıresme derinlik kazandırmak amacıyla geliştirdiği, optik ekseni yere düşey olarak yerleştirilmiş, önünde çeşitli uzaklıklarda camlar bulunan, bu camlara doğru çeşitli kaydırmaları gerçekleştirebilen canlıresim alıcısı.

 

Multiple : Çoklu. Birkaç. Birçok. Kat. Çok yönlü. Birden fazla organı etkileyen. Çeşitli. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Katlı. Çok.

Multiple allele : Çoklu allel. Farklı kromozomlarda yer alan ve aynı polipeptidin kodlanmasından sorumlu genler.

Multiple address : Çok adres.

İngilizce Multiply Türkçe anlamı, Multiply eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiply ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Quadruple : Dörtlü. Dört katına çıkarmak. Dörtlemek. Dört misli. Dört kat büyük olmak. Dört kat. Dört. Dörtle çarpmak. Dört misli artmak. Dört katı olmak.

Bump up : Fırlamak. Çıkmak. Yükseltmek. Yükselmek.

Jack up : Kaldırmak. Tornavidayla kaldırmak. Krikoyla kaldırmak. Yükseltmek. Kriko kullanarak kaldırmak. Jaka almak. Artış yapma. Kriko ile kaldırmak.

Accumulate : Toplanmak. Yığmak. Toplamak. Yığılmak. Biriktirmek. Birikmek.

Double : İki kişilik. İkili. Çift. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyununu başkasına oynatmak. bunu yapan kimsenin eylemi. İkiye katlamak. İki kat. İkişerli. Çifte. İki misli yapmak.

Banged : Hızla çarpmak. Küt diye çarpmak (argo terim). Güm diye çarpmak (argo terim). Sevişmek. Yatmak. Vurmak.

Calculate : Hesaplama yapmak. Saymak. Planlamak. Düşünüp taşınmak. Endazeye vurmak. Hesap kitap yapmak. Hesaplamak. Bel bağlamak. Hesap yapmak.

Boomed : Gümbürdemek. Çıkış yapmak. Uğuldamak. Güm etmek. Gürlemek. Hızla artmak (ticaret). Geliştirmek. Gümlemek. Yıldızı parlamak.

 

Bashed : Geçirmek. Sert vuruş. Kuvvetle vurmak. Eğlence. İndirmek. Hızla vurmak. Şiddetle vurmak. Deneme. Sertçe vurmak.

Redound : Yararı olmak. Kazandırmak. İyi etkilemek. Gerektirmek. Sonuçlanmak. Neticelenmek. Katkıda bulunmak. Gerilemek.

Multiply synonyms : alight upon, beam, access key, go off, ac adapter, heighten, boff, amplifies, advance, augments, be rife, work out, figure, grow, appear, barge, biff, absolute device, aggrandized, descend from, manifold, boffs, accruing, quintuple, amplify, triple, square, abstract syntax tree, add, access mechanism, accrue, aggrandise, be left.

Multiply zıt anlamlı kelimeler, Multiply kelime anlamı

Divide : Dağıtmak. Taksim etmek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Araları açık olmak. Paylaşmak. Bozuşmak. Bölüştürmek. Kırışmak. Kesmek. Bölünmek.

Decrease : İnişe geçmek. Düşmek. İnmek. Eksiltme. Eksiltmek. Küçültmek. Düşüş göstermek. Küçülmek. Azaltmak. Azalmak.

Multiply ingilizce tanımı, definition of Multiply

Multiply kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To become greater in number. To add quantity to. To become numerous. To increase in number. To make more numerous.