Çoğaltmak nedir, Çoğaltmak ne demek

  • Miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak, fazlalaştırmak, ziyadeleştirmek
  • Çoğaltma makinesi kullanılarak sayısını artırmak, teksir etmek.

"Çoğaltmak" ile ilgili cümle

  • "Şüphe yok ki ölçüsüz bir para israfı bu borçları daha çoğaltacak, hiç azaltmayacaktı." - P. Safa

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir kaynaktan, kaynakla özdeş biçimde bir sonuç üretmek üzere veri aktarmak, örn. eldeki bir delikli kart üzerindeki delikler örüntüsüyle özdeş delikler taşıyan yeni bir delikli kart delmek.

Bilimsel terim anlamı:

Bir yapıttan birden çok sayı elde etmek.

İngilizce'de Çoğaltmak ne demek? Çoğaltmak ingilizcesi nedir?:

duplicate, to copy

Çoğaltmak kısaca anlamı, tanımı:

Çoğaltma : Çoğaltmak işi, teksir, fazlalaştırma, ziyadeleştirme. Bir sanat eserinin aslına uygun olarak yapılmış olan taklidi, reprodüksiyon.

Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.

Ölçü : Ölçüt. Ölçme sonucu bulunan rakam. Belirlenmiş boyut. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Değer, itibar.

 

Artırmak : Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. Herhangi bir davranışta ileri gitmek. Artmasını sağlamak, çoğaltmak. Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.

Ziyade : Çok, daha çok, daha fazla.

Makine : Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü.

Teksir : Çoğaltma.

Diğer dillerde Çoğaltmak anlamı nedir?

İngilizce'de Çoğaltmak ne demek? : v. increase, augment, multiply, copy, reproduce, aggrandize, manifold, propagate, scale up

Almanca'da Çoğaltmak : v. mehren, reproduzieren, vermehren, verstärken, vervielfachen, vervielfältigen

Rusça'da Çoğaltmak : v. увеличивать, умножать, размножать, умножить