Calculate türkçesi Calculate nedir

 • Endazeye vurmak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Düşünüp taşınmak.
 • İhtimal vermek.
 • Hesap kitap yapmak.
 • Ölçüp biçmek.
 • Planlamak.
 • Hesaplamak.
 • Tahmin etmek.
 • Hesap yapmak.
 • Tasarlamak.
 • Güvenmek.
 • Hesaplama yapmak.
 • Saymak.
 • Hesap etmek.
 • Bel bağlamak.

Calculate ile ilgili cümleler

English: I cannot calculate this. I am not an engineer.
Turkish: Bunu hesaplayamam. Ben bir mühendis değilim.

English: A computer can calculate very rapidly.
Turkish: Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir.

English: Ali couldn't calculate the price of the collection.
Turkish: Ali koleksiyonun fiyatını hesaplayamadı.

English: I cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.
Turkish: Ben müteahhitlerle konuşuncaya kadar nihai maliyeti hesaplayamam.

English: How do you calculate the volume of a cube?
Turkish: Bir küpün hacmi nasıl hesaplanır?

Calculate ingilizcede ne demek, Calculate nerede nasıl kullanılır?

Calculate document : Belgeyi hesapla.

Calculate now : Şimdi hesapla. Hesapla şimdi.

Calculate on : Güvenmek. Bel bağlamak. Bir şey üzerinde düşünmek.

Calculate upon : Tahmin etmek. Beklemek. Ummak. Sanmak.

Calculated : Mutasavver. Hesaplı. Hesaplanan. Muhtemel. Hesaplanmış. Hesaba katılmış. Uygun. Yerinde. Tahmini.

Calculatedly : Önceden düşünüp tasarlayarak. Önceden tasarlanmış olarak. Tasarlayarak. Taammüden. Hesaba katarak. Kasıtlı olarak. Kasten.

 

Miscalculate : Yanlış hesap etmek. Hesap hatası yapmak. Yanlış hesaplamak. Hesap yanlışlığı yapmak.

Calculates : Hesaplama yapmak. Hesaplamak. Hesap kitap yapmak. Düşünüp taşınmak. Güvenmek. Endazeye vurmak. Hesap yapmak. Planlamak. Ölçüp biçmek. Tahmin etmek.

Calculated risk : Karar verilmeden önce hesaba alınan tehlike. Hesaplanmış risk. Hesaplı risk. Göze alınan risk.

Miscalculated : Hesap hatası yapmak. Yanlış hesaplanmış. Yanlış hesaplamak.

İngilizce Calculate Türkçe anlamı, Calculate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calculate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Make : Düzeltmek. Olmak. Yapılış şekli. -e neden olmak. Kazanç. Erişmek. Marka. Yapmak. Yapı.

Computed : Hesaplanmış. Bilgisayar kullanmak.

Work out : Yerinden çıkmak (makine parçası). Vücut çalışmak. Düzenlemek (bir plan vb'ni). Çözülmek. Vücut egzersizi yapmak. Çözmek. Antrenman yapmak. İdman yapmak. Çalışarak ödemek. İstenilen sonucu vermek.

Compute : Tahmin yürütmek. Hesabetmek. Bilgisayar kullanmak.

Depend : İtimat etmek. Sarkmak. Bağlı olmak. Bağımlı olmak. Tabi olmak.

Count up : Toplamını bulmak.

Chart : Grafik. Çizim. Grafiğini çıkarmak. Haritasını çizmek. Haritaya almak. Karmaşık sayısal çizelgeleri kolayca kavranır biçimde sunmaya yarayan çizimsel anlatım. Göstermek. Taslağını çıkarmak. Harita. Çizelge.

Accelerator key : Hızlandırma tuşu. İvmelendirme tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş.

 

Cypher : Bkz.cipher. Şifre. Sıfır. Önemsiz şey. Açarsöz.

Differentiate : Ayrılmak. Fark etmek. Farklılaştırmak. Tefrik etmek. Farkı görmek. Ayırdetmek. Ayırt etmek. Farklı olmak. Fark gözetmek. Farklı yapmak.

Calculate synonyms : factor out, misestimate, factor in, average out, assume, deem likely, abnormal end, extrapolate, bargain on, accent bar, believes, gauge, count, anticipates, calculates, arranges, contrives, check out, recalculate, contriving, cipher, count in, extract, pondered, reckons, assess, quantise, integrate, divide, deduct, conjecture, classing, pondering.

Calculate zıt anlamlı kelimeler, Calculate kelime anlamı

Divide : Bölme. Paylaşma, paylara ayırma. Sınıflandırmak. Bozuşmak. Bölmek. Ayırmak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Araları açık olmak. Kesmek. Dağıtmak.

Integrate : İlave etmek. Birleştirmek. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tümlevini almak. Katmak. Kaynaştırmak. Birleşmek. Değişken aralıkları ile her aralıktaki işlev değerleri çarpımları toplamının, aralıklar küçüldükçe vardığı erey işlevini bulmak. Bütünleştirmek. Dahil etmek.

Add : Eklemek. Ekleme. Bindir. Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resme bindirmesi için verilen komut. (bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçü bindir!, biri bindir!" biçiminde söylenir). Katmak. Toplamını almak. Çalmak. Uzatmak. Toplamak. İlave etmek.

Calculate antonyms : differentiate, multiply, subtract, distrust, mistrust.

Calculate ingilizce tanımı, definition of Calculate

Calculate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To estimate. To reckon up. To make a calculation. To compute. To estimate. To forecast consequences. To compute. To ascertain or determine by mathematical processes, usually by the ordinary rules of arithmetic.