Computed türkçesi Computed nedir

  • Hesaplanmış.
  • Hesap etmek.
  • Hesaplamak.
  • Bilgisayar kullanmak.

Computed ingilizcede ne demek, Computed nerede nasıl kullanılır?

Computed imaging : Bilgisayarla imge yaratma.

Computed price : Yasalara dayanılarak hükümetçe saptanan eder. Rayiç. Saptanmış eder. Hesaplanmış fiyat. Azami fiyat. Piyasaya hakim firma veya devlet tarafından tespit edilmiş fiyat.

Computed tomography : Bilgisayarlı tomografi. Tomografiyle alınan görüntülerin bilgisayara yüklenmesi tekniğine dayalı aygıt.

Computed value method : Hesaplanmış değer yöntemi. Dışalımcının vereceği, doğruluğu ve gerçekliği kanıtlanmış, dışalım malına ait her türlü maliyet kalemlerini gösteren belgelere dayanılarak dışalım eşyasının gümrük değerini hesaplama yöntemi.

Compute bound : Hesaplama sınırlaması. Hesaplama darboğazı. Hesap sınırlaması.

Computer : Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir işletmen'in işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş bir izlenceye göre, özdevimli olarak yürüten bir veri işleyici. bir bilgisayar dizgesi elektronik ve mekanik birimlerden oluşan donanım ile bu donanım birimlerini ya da kaynakları istenen işlere yöneltip verimli bir çalışma düzeni içerisinde kullanabilmek için gerekli tüm izlencelerden ve veri yapılarından oluşan yazılım öğelerini kapsar. minibilgisayar, mikrobilgisayar tanımlarının dışındaki geleneksel bilgisayarlar ana işlem birimlerinin hız ve yapısına, ana belleklerinin sığasına, dış belleklerin ve giriş-çıkış birimlerinin türlülüğüne, sayısına ve hızına göre büyük, ortaboy ya da küçük dizgeler olarak sınıflandırılır. Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırada bir işletmen'in işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş bir izlenceye göre özdevimli olarak yürüten bir veri işleyici. Kompütör. Kompüter. Bilgi sayar. Veri kartlarına işlenmiş olan verileri, öngörülen işlemleri tanımlayan izlenceye göre her düzeyde işleyerek sayımsal çözümlemeleriyle birlikte çizelgeleyen araç. Elektronik beyin. Bilgisayar. Bilgi depolayan, bu bilgiye bir dizi mantıksal işlem uygulayan ve istenildiğinde bu işlemlerin sonucunu bilgi olarak sunan elektronik aygıt. Bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Computer aided : Bilgisayar destekli.

Computer aided design : Bilgisayar destekli tasarım bdt. Özel amaçlı bilgisayarlar kullanarak elektronik devre ve mimari tasarımlar tasarlama yöntemi. Bdt. Bilgisayar destekli tasarım.

Compute mode : Hesap konumu. Hesap modu.

Computer aided animation : Bilgisayar destekli canlandırma.

İngilizce Computed Türkçe anlamı, Computed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Computed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Solve : Çözüm üretmek. Çözüme ulaştırmak. Çözmek. Çözümlemek. Çözüme kavuşturmak. Aydınlatmak. Halletmek. İçinden çıkmak. Çözüm bulmak.

 

Add together : Toplamak.

Calculate : Planlamak. Tahmin etmek. Ölçüp biçmek. Hesap kitap yapmak. Tasarlamak. Hesaplama yapmak. Bel bağlamak. Saymak. Endazeye vurmak.

Add : Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resme bindirmesi için verilen komut. (bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçü bindir!, biri bindir!" biçiminde söylenir). Uzatmak. Çalmak. Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Bindir. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğiyle genişletilmesi. Toplamak. Eklemek. Toplamını almak. Ekleme yapmak.

Survey : Anketleme. Anket yapmak için soru sormak. Haritasını çıkarmak. Tarama. Mesaha etmek. İncelemek. Gözden geçirmek. Teftiş etmek. Bir bölgenin veya nüfusun özel bir amaç için ayrıntılı muayenesi. İnceleme.

Calculated : Tahmini. Mutasavver. Yerinde. Uygun. Hesaba katılmış. Hesaplanan. Hesaplı. Muhtemel.

Recalculate : Yeniden hesapla.

Quantize : Nicelemek. Nicelendirmek. Niceliklerini bulmak. Nicemlemek. Sayısal olarak belirtmek.

Compute : Hesap yapmak. Hesabetmek. Tahmin yürütmek.

Make : Yapılış şekli. Hazırlamak. Eylemek. Düzeltmek. Kazanç. Çeşit. -e neden olmak. Meydana getirmek. Düdüklemek.

Computed synonyms : factor in, average out, misestimate, factor out, ciphering, integrate, reckoned, prorate, reckon, assesses, deduct, discounting, reckons, budget, cipher, transpose, cast up, reason, fraction, capitalize, computes, numerated, cypher, assess, extract, calculates, take off, quantise, figure on, figure to oneself, resolve, factor, multiply.

Computed zıt anlamlı kelimeler, Computed kelime anlamı

Divide : Araları açık olmak. Bölmek. Dağıtmak. Kırışmak. Kesmek. Bölüştürmek. İkiye ayırmak. Taksim etmek. Bozuşmak. Paylaşmak.

Integrate : Katmak. Tümlevini almak. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Birleşmek. İlave etmek. Tamamlamak. Bütünleştirmek. Dahil etmek. Kaynaştırmak. Tümlemek.

Add : Eklemek. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğiyle genişletilmesi. Katmak. İlave etmek. Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Bindir. Ekleme yapmak. Ekleme. Çalmak. Toplamını almak.

Computed antonyms : differentiate, multiply, subtract, stay.