Calculated türkçesi Calculated nedir

Calculated ile ilgili cümleler

English: He calculated that it would cost him 100 dollars.
Turkish: Bunun ona 100 dolara mal olacağını hesap etti.

English: George calculated the cost of the trip.
Turkish: George yolculuğun maliyetini hesapladı.

English: Ali calculated that he had given Mary over 34,000 dollars in the past six months.
Turkish: Ali Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı.

English: Ali calculated his expenses.
Turkish: Ali giderlerini hesapladı.

English: He calculated the expenses.
Turkish: O, giderleri hesapladı.

Calculated ingilizcede ne demek, Calculated nerede nasıl kullanılır?

Calculated expenses : Dönemsel giderler. Önceden kesinlikle yeterince bilinen ve tutarı saptanabilen yıllık dönem içindeki tümdeğer ve dengelem sürelerine dönemsel olarak dağıtılan giderler.

Calculated receipts for next months : Geleceğe ilişkin gelirler. Bir yıllık sayışım dönemi ile ilgili, içinde bulunulan dönem ve yıl içindeki dengelem dönemlerine aktarılan ancak gelecek dengelem dönemine ilişkin olup öncelikle alınan gelirler.

Calculated receipts for next years : Gelecek sayışım dönemlerine ilişkin, içinde bulunulan dönemde elde olunan gelirler. Gelecek yıllar geliri.

 

Calculated risk : Hesaplanmış risk. Karar verilmeden önce hesaba alınan tehlike. Hesaplı risk. Göze alınan risk.

Calculatedly : Kasıtlı olarak. Hesaba katarak. Tasarlayarak. Taammüden. Önceden tasarlanmış olarak. Önceden düşünüp tasarlayarak. Kasten.

Miscalculate : Yanlış hesap etmek. Hesap yanlışlığı yapmak. Yanlış hesaplamak. Hesap hatası yapmak.

Miscalculated : Yanlış hesaplamak. Yanlış hesaplanmış. Hesap hatası yapmak.

Precalculated : Önceden hesaplamak.

Calculate : İhtimal vermek. Bel bağlamak. Planlamak. Tahmin etmek. Tasarlamak. Hesap kitap yapmak. Hesaplama yapmak. Güvenmek. Hesaplamak. Hesap yapmak.

Calculate now : Şimdi hesapla. Hesapla şimdi.

İngilizce Calculated Türkçe anlamı, Calculated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calculated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allowable : Caiz. Bırakılabilir. Emniyetli. Kabul edilebilir. Yapılması uygun görülen. İndirim yapılabilir. Mübah. Yapılmasında sakınca olmayan. Hoşgörülebilir.

Thrifty : Verimli. Tutumlu. Kanaatkar. Tasarruflu. İdareli. İdareci. Gür.

Well balanced : İyi dengelenmiş. Dengeli.

Admissible : Dinlenebilir. Makul. Dinlenebilir (hukuk terimi). Geçerli. Akla uygun. Kabul olunabilir. Kabul edilebilir. Kabul edilir. İzin verilebilir. Onanır.

Economic : İktisadı. Ekonomiyle ilgili. İdareli. İktisadi. Tutumlu. Ekonomik.

Expectative : Umulan. İleriye dönük. Ümit veya beklentiye ilişkin.

Advisable : Akıllıca. Mantıklı. Müsait. Münasip. Makul. Akla uygun. Doğru. Akla yatkın. Tavsiye edilebilir.

 

Braw : Harika. Yetkin. İyi giyinmiş. Gösterişli ve canlı bir şekilde renkli. Seçkin. Mükemmel. Gösterişli. (iskoçça) gösterişli. Güzel.

Applicative : Uygulanabilir. Pratik. Kullanışlı.

Aforethought : Önceden düşünülmüş. Taammüden. Planlanmış. Kasıtlı. Önceden tasarlanmış. Düşünülmüş.

Calculated synonyms : thriftiest, approximative, deliberate, eventual, measured, accordant, temperate, amenable, in the cards, adaptable, likeliest, apposite, thriftier, conjectural, becoming, apter, befitting, adjusted, proformas, agreeable to, applicable, acceptable, proforma, intended, pro forma, likelier, planned, on the cards, numerated, condign, adequate, projected, budgeted.

Calculated zıt anlamlı kelimeler, Calculated kelime anlamı

Unintended : Kasıtsız. İstemeden yapılan.

Calculated ingilizce tanımı, definition of Calculated

Calculated kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Ascertained or conjectured as a result of calculation. Worked out by calculation. The calculated velocity of a cannon ball. As, the calculated place of a planet. As calculated tables for computing interest.