Descend from türkçesi Descend from nedir

Descend from ile ilgili cümleler

English: Americans descend from immigrants, and they are very patriotic.
Turkish: Amerikalılar göçmenlerin soyundan gelirler ve çok vatanseverdirler.

Descend from ingilizcede ne demek, Descend from nerede nasıl kullanılır?

Descend : Aşağı yuvarlanmak. Düşmek. İnmek. Madene inmek. Detaya inmek. Soyundan gelmek. Baskın yapmak. Sökün etmek. Saldırmak. Miras kalmak.

From : Den. -dan. Yüzünden. -den ötürü. Dolayı. Nedeniyle. Den beri. -den beri. -den. İtibaren.

Descend from father to son : Babadan oğula geçmek.

Descend on : İnip saldırmak (düşmana). Aniden saldırmak. Hücum etmek. Çullanmak. Üşüşmek.

Descend upon : Üşüşmek. Üzerine hücum etmek. Üzerine çullanmak. Hücum etmek. Çullanmak. Üzerine üşüşmek.

Descendable : İntikal edebilir.

İngilizce Descend from Türkçe anlamı, Descend from eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Descend from ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Derives : Yola çıkmak. Çıkarsamak. Sağlamak. Elde etmek. Kaynaklanmak. -den elde etmek. Türetmek. Çıkarmak. Gelmek.

Descends : Detaya inmek. Sökün etmek. Miras kalmak. Saldırmak. Alçalmak. Aşağı yuvarlanmak. Düşmek. Baskın yapmak. Madene inmek.

 

Come to : Gelmek. Varmak. Kendine gelmek. İlgili olmak. İyileşmek. Ulaşmak. Tutmak. Payına düşmek. Ayılmak.

Be left : Terk edilmek. Bıraktırmak. Artmak.

Continue : Ertelemek. Uzatmak. Sürdürmek. Sürmek. İdame etmek. Uzamak. Olagelmek. Devam etmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır.

Descended : Baskın yapmak. Detaya inmek. Saldırmak. Madene inmek. Aşağı yuvarlanmak. Miras kalmak. Alçalmak. İnmek.

Abides : Dayanmak. Katlanmak. Durmak. Kurala uymak. İkamet etmek. Sadık kalmak (vaade veya karara). Çekmek. Sadık kalmak. Beklemek. Sadik kalmak.

Be sired by : Çocuğu olmak.

Multiply : Çarp. Yayılmak. Artmak. Arttırmak. Çarpmak. Çoğaltmak. Artırmak. Çoğalmak.

Descend from synonyms : descended from, be, ceases, ceased, mushrooming, multiplied, derive, derive from, be reproduced, multiplying, replicate, multiplies, appear, bed, descend, cease, devolve, be left over, mushroom, abide, abideth, pullulate, abided, mushrooms, continues, be derived.