Advent nedir English: Ali is quite adventurous. Turkish: Ali oldukça maceraperest. English: Ali and Mary wanted an adventure. Turkish: Ali ve Mary bir macera istemişti. English: Ali is adventurous. Turkish: Ali maceraper...

 
 
 

Adventife cone nedir ne demek

Adventife cone nedir : Volkanik zirve. Konik şekli vermek. Almacın, boyun ile görüntülük bölümü arasında yer alan bölümü. Makaraya sarmak. Kozak. Koni. Koza. Kozalak. Konik bobin. Huni. Adventive cone : Ek koni. Parazitik koni. İlerleme konisi...

Adventisya nedir ne demek

Adventisya nedir Adventisya; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Özofagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış bağ dokusu tabakası. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organ, kan damarı veya diğe...

Adventisyal hücre nedir ne demek

Adventisyal hücre nedir Adventisyal hücre; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Perisit. Adventisya : Özofagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış bağ dokusu tabakası. Özefagusun, idrar ke...

Adventisyus nedir ne demek

Adventisyus nedir Adventisyus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dışta bulunan, dıştan gelen, dıştan tamamlayan bölüm. Tamamlayan : Eksik kısmı tamamlayan Dıştan : Aslında olmayıp sonrad...

Adventitial nedir ne demek

Adventitial nedir cell : Adventisya hücresi. Başlıca kılcal damarların etrafında bulunan bağ dokusundaki farklılaşmamış mezenşim hücrelerinin çeşitli görevleri yapmak üzere yeni farklılaşmaya başlamış tipleri. perisit. Adventitial placentat...

Adventitial placentation nedir ne demek

Adventitial placentation nedir : Dışzar. Organ veya kan damarının dış kabuğu ile ilgili. Placentation : Esas düzeni. Plasentasyon. Etenelenme. Plasentanın biçimlenme süreci. [#Adventitial cell : Adventisya hücresi. Başlıca kılcal damarların etrafında bu...

Adventitious root nedir ne demek

Adventitious root nedir : Adventisyus. Ayrık. Dağınık. Tesadüfen. Dışta bulunan, dıştan gelen, dıştan tamamlayan bölüm. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. hü...

Adventitiousness nedir ne demek

Adventitiousness nedir root : Ek kök. Adventif kök. Lifli kök. Dağınık kök. Saçakkök. Adventitious : Adventisyus. Dıştan gelen. Sonradan olan. Tesadüfen. Ayrık. Şans eseri olan. Tesadüfi. Beklenmedik. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılı...

Adventif nedir Adventif; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. Hücre kültürlerini bu...

Adventif embriyo nedir ne demek

Adventif embriyo nedir Adventif embriyo; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Döllenmiş yumurtadan başka kökenden gelen hücrelerden oluşan embriyo ile in vitro büyüyen ve vejetatif bitki kısımlarına ait hücrelerden ...

Adventist nedir ne demek

Adventist nedir day adventists : Yedinci gün inananı. Hz. isa'nın ikinci kez doğumunun yakın olduğuna inanan hristiyanlık mezhebi. Adventife cone : Bir yanardağ ana konisi üzerinde ikincil bacalardan çıkan lavların oluşturduğu küçük tepec...

Adventisya hücresi nedir ne demek

Adventisya hücresi nedir Adventisya hücresi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Başlıca kılcal damarların etrafında bulunan bağ dokusundaki farklılaşmamış mezenşim hücrelerinin çeşitli görevleri yapmak üzere yeni fa...

Adventisyal plasentasyon nedir ne demek

Adventisyal plasentasyon nedir Adventisyal plasentasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı...

Adventitia nedir ne demek

Adventitia nedir : Organ veya kan damarının dış kabuğu ile ilgili. Dışzar. Adventitial cell : Adventisya hücresi. Başlıca kılcal damarların etrafında bulunan bağ dokusundaki farklılaşmamış mezenşim hücrelerinin çeşitli görevleri yapmak üze...

Adventitial cell nedir ne demek

Adventitial cell nedir : Organ veya kan damarının dış kabuğu ile ilgili. Dışzar. Cell : Ünite. Isı, ışık, kimyasal etkileşim gibi olaylar sonucu oluşan yük-süren kuvvet kaynağı. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar i...

Adventitious nedir ne demek

Adventitious nedir root : Saçakkök. Ek kök. Dağınık kök. Adventif kök. Lifli kök. Adventitiously : Tesadüfi. Tesadüfi bir şekilde. Rastlantısal. Sonradan. Beklenmedik bir şekilde. Gelişigüzel. Umulmadık bir şekilde. : Kaza eseri olma. Devam ...

Adventitiously nedir ne demek

Adventitiously nedir root : Dağınık kök. Saçakkök. Lifli kök. Adventif kök. Ek kök. Adventitious : Sonradan olan. Adventif. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tesadüfi. Beklenmedik. Arızi. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigot...

Adventive nedir ne demek

Adventive nedir cone : Bir yanardağın yamacında ve eteğinde, çoğunlukla bir yarık üstünde bulunan lav ya da tüf konisi. Ek koni. İlerleme hunisi. İlerleme konisi. Parazitik koni. Adventive embryo : Adventif embriyo. Döllenmiş yumurtadan b...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim