Contradict nedir ne demek

Contradict nedir English: Don't contradict your teacher. Turkish: Öğretmeninle çelişme. English: Ali and Mary contradict each other all the time....

 
 
 

Contradicted nedir ne demek

Contradicted nedir English: Galileo Galilei was an Italian astronomer and an important figure in the initial development of the modern sciences. His dis...

Contradicting nedir ne demek

Contradicting nedir English: I'm not contradicting them. Turkish: Onları yalanlamıyorum. English: You're contradicting yourself. Turkish: Kendi...

Contradiction in terms nedir ne demek

Contradiction in terms nedir : Çelişki. Eytişimci düşünüşte her devinimin kaynağını, canlılığın kökenini ve gelişme ilkesini anlatan ulam; evren, doğa, toplum ve ...

Contradictions nedir ne demek

Contradictions nedir of contradictions : Tezatları düzenleme. Paradokslar olmamasını sağlama. Zıtlıkları giderme. Contradiction in terms : Sözel çelişki. ...

Contradictiously nedir ne demek

Contradictiously nedir : Aykırı. Çelişkili. Tutarsız. Contradiction : İtiraz. Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Çelişki. Zıtlık. İkilem. Bir önermeni...

Contradictively nedir ne demek

Contradictively nedir : İhtilaflı. Muhalif. Tartışmalı. Ters düşme eğilimi olan. Anlaşmazlığa neden olan. Çelişkili. Contradicting : Aksini iddia etmek. Çe...

Contradictorily nedir ne demek

Contradictorily nedir : Çelişki. Muhalefetçilik. Tutarsızlık. Çelişiklik. Contradictor : Muhalif. Karşı taraf. Rakip. [#Contradictory : Karşıt. Tezatlı. Bi...

Contradictory nedir ne demek

Contradictory nedir English: My fluency is sufficient for many situations, but not for expressing my — often contradictory — emotions. Turkish: Beni...

Contradictory proposition nedir ne demek

Contradictory proposition nedir : Çelişkili. Mütenakız. Tezatlı. Çelişkili iddia. Muhalif. Tutarsız. Birbirini tutmayan. Çelişken. Çelişik. Aykırı. Proposition : Uyg...

Contradictoryly nedir ne demek

Contradictoryly nedir answer : Çelişik yanıt. Bir başka yanıtın olurladığını yadsıyan yanıt. Contradictory proposition : Çelişki önerme. propositions : Çel...

A contradiction in terms nedir ne demek

A contradiction in terms nedir : Bir. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar belirtir. Pek iyi. En yüksek not. Argonun simgesi. İngiliz alfabesi...

Be in contradiction nedir ne demek

Be in contradiction nedir : -di. Mal olmak. -dır. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. -dı. Berylliumb (berilyum). Olmak....

Flat contradiction nedir ne demek

Flat contradiction nedir : Yan yana çatılarak bezemin çeperlerini ortaya çıkaran, üzerlerine kontrplak çakılmış değişik boydaki çerçevelerden oluşan parçalar....

Non contradiction nedir ne demek

Non contradiction nedir : Siz. Karşıtı. Olmayan. Gayri. Contradiction : Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Çelişki. Bir önermenin aynı zamanda hem olur...

Self contradiction nedir ne demek

Self contradiction nedir : Şahıs. Özbenlik. Kendisi. Bencillik. Şahsiyet. Kişisel. Şahsi çıkar. Öz. Zat. Aynı. Contradiction : Çelişme. İtiraz. Eytişimci düşü...

Settlement of contradictions nedir ne demek

Settlement of contradictions nedir : Köy (iskan edilerek oluşturulan). Nafaka bağlama. Yerleştirme. Bağlanan gelir. Çözümleme. Olağan arıtma. Barışma. Anlaşmazlığı hall...

Uncontradicted nedir ne demek

Uncontradicted nedir Sözcükler, direkt olarak Uncontradicted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Contradict oneself nedir ne demek

Contradict oneself nedir : Birbirini tutmamak. Yalanlamak. Tekzip etmek. Aykırı düşmek. Aksini iddia etmek. Yadsımak. İnkar etmek. Tezat teşkil etmek. Çelişme...

Contradictable nedir ne demek

Contradictable nedir oneself : Kendisiyle çelişmek. Kendiyle çelişmek. Contradict : Tezat teşkil etmek. Yalanlamak. Birbirini tutmamak. Ters düşmek. Aykır...

Contradicter nedir ne demek

Contradicter nedir : Ters düşmek. Çelişmek. Aksini iddia etmek. Yalanlamak. Uncontradicted : Yalanlanamaz. Reddedilemez. Aksi iddaa edilemez. Çürütüleme...

Contradiction nedir ne demek

Contradiction nedir English: Our diplomacy and our military strategy were clearly in contradiction. Turkish: Diplomatik ve askeri stratejimiz açıkça...

Contradiction principle nedir ne demek

Contradiction principle nedir : Zıtlık. Yadsıma. İnkar. Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Aykırılık. Karşıtlık. Çelişme. Çelişki. Tersini söyleme. İtiraz. P...

Contradictious nedir ne demek

Contradictious nedir : Çelişkili biçimde. Tutarsızca. Contradiction : Eytişimci düşünüşte her devinimin kaynağını, canlılığın kökenini ve gelişme ilkesini...

Contradictive nedir ne demek

Contradictive nedir : Tartışmalı bir şekilde. Çelişkili bir şekilde. Contradicting : Aksini iddia etmek. Yalanlamak. Çelişmek. Çelişen. Çelişme. Ters düş...

Contradictor nedir ne demek

Contradictor nedir English: What they say is contradictory to their feelings. Turkish: Söyledikleri şeyler hissettiklerine aykırı. English: My flue...

Contradictoriness nedir ne demek

Contradictoriness nedir : Çelişkili olarak. Çelişkili biçimde. Aykırı biçimde. Tutarsızca. Sözcükler, direkt olarak Contradictoriness ile ilgili eş anlamlı k...

Contradictory answer nedir ne demek

Contradictory answer nedir : Çelişkili iddia. Çelişkili. Birbirini tutmayan. Çelişken. Çelişik. Karşıt. Tutarsız. Muhalif. Mütenakız. Aykırı. Answer : Cevap. Ya...

Contradictory propositions nedir ne demek

Contradictory propositions nedir : Çelişkili iddia. Muhalif. Çelişken. Tutarsız. Tezatlı. Çelişkili. Aykırı. Birbirini tutmayan. Çelişik. Ters. Propositions : İfade. ...

Contradicts nedir ne demek

Contradicts nedir English: Ali contradicts just about everything I say. Turkish: Ali yaklaşık olarak söylediğim her şeyin tersini söylüyor. onesel...

Be contradictory nedir ne demek

Be contradictory nedir : -dır. Bulunmak. -dı. -di. Olmak. Anlamına gelmek. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Kalmak...

Be in contradiction with nedir ne demek

Be in contradiction with nedir : Mal olmak. Anlamına gelmek. -dır. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Bulunmak. -dir. Olmak....

In contradiction nedir ne demek

In contradiction nedir English: Our diplomacy and our military strategy were clearly in contradiction. Turkish: Diplomatik ve askeri stratejimiz açıkça...

Principle of non contradiction nedir ne demek

Principle of non contradiction nedir : Yöntem. Her tasarımsal dizgenin temeli, odak kavramı olan ve ilgili bütün olaylar için geçerli olabilen bir öneri. Temel düşünce, t...

Self contradictory nedir ne demek

Self contradictory nedir : Bencillik. Kişilik. Kişisel. Kişisel çıkar. Kendi. Aynı. Zat. Özellik. Öz. Ben kavramı. Contradictory : Muhalif. Çelişkili iddia. T...

Noncontradictory nedir ne demek

Noncontradictory nedir Sözcükler, direkt olarak Noncontradictory ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim