Dens nedir Dens; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diş. densizlik etmek : yakışıksız ve say...

 
 
 

Dense connective tissue nedir ne demek

Dense connective tissue nedir : Koyu. Ağır (yazı). Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Sıkışık. Sıkı. Özgül ağırlığı yüksek olan. Mankafa. Ağır. Kalın kafalı....

Dense diplomatic traffic nedir ne demek

Dense diplomatic traffic nedir : Sıkışık. Kalabalık. Yoğun. Mankafa. Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Negatifi şeffaf olmayan (fotoğrafçılık terim). Ağır (y...

Dense forest nedir ne demek

Dense forest nedir : Sıkışık. Mankafa. Ağır. Bulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yüksek olan. Tıkız. Sık. Ağır (yazı). Kalabalık....

Dense wavelength division multiplex nedir ne demek

Dense wavelength division multiplex nedir : Sıkı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yoğun. Kalın kafalı. Kalabalık. Koyu. Sık. Sıkışık. Ağır (yazı). Kırılma özelliği çok ol...

Densely nedir populated : Yoğun nüfuslu. Nüfusça yoğun. Densely populated area : Kalabalık nüfuslu alanlar. Yoğun nüfuslu alanlar. Çok fazla sayıda...

Densely populated area nedir ne demek

Densely populated area nedir : Kalabalık bir şekilde. Yoğun bir şekilde. Ağır bir şekilde. Yoğun ölçüde. Aşırı bir şekilde. Yoğun olarak. Populated : Yerleşim böl...

Densemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alay etmek, beğenmemek. Dens : Diş Beğenme : Beğenmek işi veya durumu. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" ...

Denser nedir denser : Daha yoğun hale getirmek. Adjustable condenser : Ayarlı kondansatör. gap condenser : Hava aralıklı kondansatör. Anti interfe...

Densi tometer nedir ne demek

Densi tometer nedir : Teksif. Sıkılaştırma. Yoğunlaştırım. Yoğunlaştırma. Sıklaştırma. Bir biyokütlenin küçük toplar şeklinde sıkıştırıldığı mekanik işle...

Densifies nedir ne demek

Densifies nedir : Sıklaştırma. Bir şeyin yoğunluğunda artma. Yoğunlaştırım. Bir biyokütlenin küçük toplar şeklinde sıkıştırıldığı mekanik işlem. Yoğu...

Densimeter nedir ne demek

Densimeter nedir : Laktodansimetre. Densimetry : Dansimetri. Yoğunluk ölçümü. Sözcükler, direkt olarak Densimeter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olma...

Densimetry nedir ne demek

Densimetry nedir : Yoğunluk ölçer. Dansimetre. Yoğunluk ölçen alet. Yoğunlukölçer. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt...

Densite nedir Teknik terim anlamı: Yoğunluk. Dens : Diş Yoğunluk : Yoğun olma durumu. Bir cismin birim hacminin kütlesi, gravite. Yoğun bir maddeni...

Densitometer nedir ne demek

Densitometer nedir : Yoğunlukölçer. Gölgeölçer. Yoğunluk ölçer. Kararma ölçer. Densitometre. Bir negatifin yoğunluğunu ölçen alet (fotoğrafçılık). Dansi...

Densitometre nedir ne demek

Densitometre nedir : Yoğunluk ölçümü. Kalabalık ölçümü. Yoğunlukölçümü. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alıcıdaki ışıklamanın, basım ışığının...

Density nedir English: Japan has a high population density. Turkish: Japonya yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahip. English: The key determinants...

Density factorization nedir ne demek

Density factorization nedir : Koyuluk. Bir özdeğin birim oylumunun kütlesi. Kalınlık. Sıklık. Bir maddenin hacim ağırlığının, standart olarak alınan başka bir ma...

Density forecasting nedir ne demek

Density forecasting nedir : Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdek...

Density function nedir ne demek

Density function nedir : Belli büyüklükte bir alana düşen kişi, aile, ya da konut birimi sayısı. kentbilimde, yoğunluk, genellikle, hektar başına hesaplanır...

Dense nedir English: The dense fog made the building invisible. Turkish: Yoğun sis binaları görünmez yaptı. English: The mist was so dense t...

Dense bodies nedir ne demek

Dense bodies nedir : Ağır (yazı). Kalabalık. Özgül ağırlığı yüksek olan. Mankafa. Tıkız. Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Fizik, kimya alanların...

Dense crowd nedir ne demek

Dense crowd nedir : Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Sık. Yoğun. Sıkışık. Tıkız. Bulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yük...

Dense fog nedir ne demek

Dense fog nedir English: Our plane couldn't land on account of the dense fog. Turkish: Uçağımız yoğun sis nedeniyle inemedi. English: The dense ...

Dense set nedir ne demek

Dense set nedir : Sıkışık. Ağır. Tıkız. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kalın. Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Negatifi şeffaf olmayan ...

Densek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif meşrep, şakacı, haşarı, laubali hareketleri olan (kimse). Dens : Diş Hareket : Bir cismin durumunun v...

Densely populated nedir ne demek

Densely populated nedir : Ağır bir şekilde. [#Kalabalık bir şekilde. Yoğun bir şekilde. Yoğun olarak. Yoğun ölçüde. Aşırı bir şekilde. Populated : İskan etti...

Densely populated areas nedir ne demek

Densely populated areas nedir : Kalabalık bir şekilde. Yoğun olarak. Aşırı bir şekilde. Yoğun bir şekilde. Ağır bir şekilde. Yoğun ölçüde. Populated : Nüfusunu art...

Denseness nedir ne demek

Denseness nedir bodies : Trans-golgi ağından biçimlenen örtülü veziküllerin yoğunlaşmış koyu tondaki primer lizozomlarına verilen ad. sopa biçimindek...

Densest nedir English: Earth is the densest planet of the Solar System. Turkish: Dünya güneş sisteminin en yoğun gezegenidir. : Sıvılaşmak. Sı...

Densification nedir ne demek

Densification nedir Sözcükler, direkt olarak Densification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Densify nedir : Yoğunlaştırım. Yoğunlaştırma. Bir biyokütlenin küçük toplar şeklinde sıkıştırıldığı mekanik işlem. Teksif. Bir şeyin yoğunluğunda a...

Densimetre nedir ne demek

Densimetre nedir Densimetre; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğu...

Densinmek nedir ne demek

Densinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önem vermek, saygı göstermek. Dens : Diş Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin etk...

Densities nedir ne demek

Densities nedir densities : Kendiyle bağlaşımlı yoğunluklar. Marginal posterior densities : Marjinal sonraki yoğunluklar. : Gölgeölçer. Kararma ölçer...

Densitometers nedir ne demek

Densitometers nedir : Bir ışılyaprakta ışık, x-ışınları, gama ışınları vb. etkenlerin oluşturdukları izgenin gölge yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıt. Göl...

Densitometry nedir ne demek

Densitometry nedir : Ürinometre. Dansitometre. Densitometer : Gölgeölçer. Geçmede karalık ve yansımada karalık ölçmelerine yarayan bir tür ışıkölçer. Yo...

Density distribution nedir ne demek

Density distribution nedir : Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle. Ahmaklık. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı. S...

Density forecast nedir ne demek

Density forecast nedir : Koyuluk. Sıkışıklık. Densite. Sıklık. Sıklık (orman veya saç vb için). Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle. Bir maddenin birim h...

Density forecasts test nedir ne demek

Density forecasts test nedir : Belli büyüklükte bir alana düşen kişi, aile, ya da konut birimi sayısı. kentbilimde, yoğunluk, genellikle, hektar başına hesaplanır...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim