Dense crowd türkçesi Dense crowd nedir

  • Kalabalık.
  • Yoğun kalabalık.
  • Halk yığını.
  • Büyük kalabalık.
  • İnsan izdihamı.

Dense crowd ingilizcede ne demek, Dense crowd nerede nasıl kullanılır?

Dense : Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Sık. Yoğun. Sıkışık. Tıkız. Bulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yüksek olan. Ağır. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Sıkı. Mankafa.

Crowd : Toplanmak. Doluşmak. Kalabalık etmek. Ortaklaşa bir uyarı sonucu belli bir yerde toplanan ve dikkatlerini bu uyarının yol açtığı ortak duygusal ilgi üzerinde toplamış olup herhangi bir anda ortak eyleme geçebilecek olan insan topluluğu. Kalabalık. Bıktırmak. Birikmek. Israr etmek. Doldurmak.

Dense bodies : Yoğun cisimcikler. Trans-golgi ağından biçimlenen örtülü veziküllerin yoğunlaşmış koyu tondaki primer lizozomlarına verilen ad. sopa biçimindeki roptrilerin şişkin sonlarıyla mikronemler arasındaki çekirdeğin önünde bulunan ve protozoonların sporozoit, merezoit (bradzoit, takizoit ve zoitler) gibi hareketli evrelerinde oluşan hareketli yapılar.

Dense connective tissue : Kollagen tellerinin her yönde yayılışına ya da bir yönde paralel demetler halinde uzanışına göre muntazam sık bağ dokusu ve muntazam olmayan sık bağ dokusu tipleri olan, kollagen ve elastik tel ağı sıkı bir şekilde örülmüş bir tip bağ dokusu. Sık bağ dokusu.

 

Dense diplomatic traffic : Yoğun diplomatik trafik.

Dense fog : Ağır sis durumu. Yoğun sis. Aşırı buğu.

İngilizce Dense crowd Türkçe anlamı, Dense crowd eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dense crowd ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assemblages : Toplantı. Meclis. Toplanma. Montaj.

Caboodle : Hepsi. Cemaat. Bol. Takım.

Multitudes : Çokluk. İzdiham. Kat.

Army : Topluluk. Ordu. Kara ordusu. Asker.

Multitude : Çokluk. İzdiham. Çok sayı. Kat.

Congestions : Yoğunluk. Sıkışma. Kan hücumu. İzdiham. Birikme. Kan birikmesi. Tıkanma. Kan toplanması. Tıkanıklık.

Crop : Kanatlılarda yemek borusunun genişleyerek meydana getirdiği, yemlerin bekletilerek yumuşadığı ve sindirim için önemli bir depo organı, ingluvyes. Dikmek. Biyoloji, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ürün. Kesmek. Rekolte. Kısa kesilmiş saç. (hayvan) otlamak. İşleme. Ürün vermek.

Crops : Kırpıntılar. Verim. Kesikler. Mahsul. Ekin. Kısa kesilmiş saç. Ekip biçme. İşleme. Mahsulat. Kursak.

Confluence : Birlikte akma. İzdiham. İki akarsuyun karşılaşıp birbirlerine karıştıkları nokta. Birleşme. Irmakların birleşmesi. Kavşak. Kesişme noktası. Bir arada akma.

Armies : Ordular. Topluluk. Ordu.

Dense crowd synonyms : concourse, confluences, congested, concourses, congestion, cohort, assemblage, cohorts.