Dense bodies türkçesi Dense bodies nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Trans-golgi ağından biçimlenen örtülü veziküllerin yoğunlaşmış koyu tondaki primer lizozomlarına verilen ad. sopa biçimindeki roptrilerin şişkin sonlarıyla mikronemler arasındaki çekirdeğin önünde bulunan ve protozoonların sporozoit, merezoit (bradzoit, takizoit ve zoitler) gibi hareketli evrelerinde oluşan hareketli yapılar.
  • Yoğun cisimcikler.

Dense bodies ingilizcede ne demek, Dense bodies nerede nasıl kullanılır?

Dense : Ağır (yazı). Kalabalık. Özgül ağırlığı yüksek olan. Mankafa. Tıkız. Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yüksek olan. Kalın. Sıkı.

Bodies : Büyük kısım. Birlik. Vücut. Ceset. Kuruluş. Beden. Grup. Hacim. Cisim. Gövde.

Dense connective tissue : Sık bağ dokusu. Kollagen tellerinin her yönde yayılışına ya da bir yönde paralel demetler halinde uzanışına göre muntazam sık bağ dokusu ve muntazam olmayan sık bağ dokusu tipleri olan, kollagen ve elastik tel ağı sıkı bir şekilde örülmüş bir tip bağ dokusu.

Dense crowd : Halk yığını. İnsan izdihamı. Kalabalık. Yoğun kalabalık. Büyük kalabalık.

Dense diplomatic traffic : Yoğun diplomatik trafik.

 

Dense fog : Yoğun sis. Ağır sis durumu. Aşırı buğu.

İngilizce Dense bodies Türkçe anlamı, Dense bodies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dense bodies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksen dışı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Dense bodies synonyms : abdominal pain, abdominal distention, a band, abdomen, abdominal palpation, abdominal fat necrosis.