Dense set türkçesi Dense set nedir

Dense set ingilizcede ne demek, Dense set nerede nasıl kullanılır?

Dense : Sıkışık. Ağır. Tıkız. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kalın. Kırılma özelliği çok olan (mercek camı). Negatifi şeffaf olmayan (fotoğrafçılık terim). Sık. Koyu. Sıkı.

Set : İç dekoru. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk. Bir odayı ya da kapalı bir alanı gösteren dekor. Etkilemek. Alışılmış. Sonucu belirtmede birim olan 15 sayılık bölüm. Belirlenmiş. Rahatlatmak. Basmakalıp. Belirli.

Nowhere dense set : Hiçbir yerde yoğun olmayan küme.

Dense bodies : Trans-golgi ağından biçimlenen örtülü veziküllerin yoğunlaşmış koyu tondaki primer lizozomlarına verilen ad. sopa biçimindeki roptrilerin şişkin sonlarıyla mikronemler arasındaki çekirdeğin önünde bulunan ve protozoonların sporozoit, merezoit (bradzoit, takizoit ve zoitler) gibi hareketli evrelerinde oluşan hareketli yapılar. Yoğun cisimcikler.

Dense connective tissue : Sık bağ dokusu. Kollagen tellerinin her yönde yayılışına ya da bir yönde paralel demetler halinde uzanışına göre muntazam sık bağ dokusu ve muntazam olmayan sık bağ dokusu tipleri olan, kollagen ve elastik tel ağı sıkı bir şekilde örülmüş bir tip bağ dokusu.

Dense crowd : Büyük kalabalık. Yoğun kalabalık. Halk yığını. İnsan izdihamı. Kalabalık.

 

İngilizce Dense set Türkçe anlamı, Dense set eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dense set ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Compact set : Tıkız küme. Kompakt küme.