Dens nedir, Dens ne demek

Dens; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Diş.

Dens ile ilgili Atasözü veya Deyim

densizlik etmek : yakışıksız ve saygısızca davranmak.

Dens anlamı, tanımı

Densek : Hafif meşrep, şakacı, haşarı, laubali hareketleri olan (kimse)

Densemek : Alay etmek, beğenmemek.

Densinmek : Önem vermek, saygı göstermek.

Densite : Yoğunluk.

Densizce : Densize yaraşır. (densi'zce) Densize yaraşır bir biçimde.

Densizleşebilme : Densizleşebilmek işi.

Densizleşebilmek : Densizleşme olasılığı bulunmak.

Densovirüsler : Parvoviridae ailesinde bulunan ve böcekleri enfekte eden bir virüs cinsi.

Densük : Hafif meşrep, şakacı, haşarı, laubali hareketleri olan (kimse).

Densüz : Densiz, kibirli, iyilik bilmez.

Makula densa : Böbrekte distal tubulun glomerulus yastıkçığına bakan yüzünde sıkışık dizilişli prizmatik hücrelerden oluşan ve regülasyon olaylarında görevli yapı. Makula densa hücreleri tubulus sıvısındaki sodyum ve klor iyonlarının yoğunluğunun değişmesiyle etkilenerek miyoepiteloid hücrelerin renin salgılamasını uyarırlar.

Potamogeton densus : Sık yapraklı su sümbülü.

Denli densiz : Uygunsuz, yakışıksız ve saygısız bir biçimde.

Densimetre : Bitkilerin dış kısımları ile toprak üzerinde kapladıkları alanı çeşitli büyüklüklerdeki halkalar yardımı ile ölçen bir alet.

 

Densiz : Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse).

Densizlenme : Densizlenmek durumu.

Densizlenmek : Densizlik etmek.

Densizleşme : Densizleşmek işi.

Densizleşmek : Yakışıksız ve saygısızca davranır duruma gelmek.

Densizlik : Densiz olma durumu, densizce davranış.

Diğer dillerde Dens anlamı nedir?

İngilizce'de Dens ne demek ? : dens