Etkinlik nedir "Etkinlik" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı. Etkinlik, s...

 
 
 

Etkinlik gereksinmesi nedir ne demek

Etkinlik gereksinmesi nedir Etkinlik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dış uyaranların da bulunmadığı durumlarda...

Etkinlik ilkesi nedir ne demek

Etkinlik ilkesi nedir Etkinlik ilkesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenmenin ancak öğrenci etkin duruma geçirildiğ...

Etkinlik kuramı nedir ne demek

Etkinlik kuramı nedir Etkinlik kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Coşkuların kaynağını, organizmanın türlü bölüml...

En az etkinlik yasası nedir ne demek

En az etkinlik yasası nedir En az etkinlik yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Biçim ruhbilimi) Karşılaşılan koşullar i...

Kaza etkinlik oranı nedir ne demek

Kaza etkinlik oranı nedir Kaza etkinlik oranı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Her bin iş saatinde kaza nedeniyle yitirilmiş gün...

Protein etkinlik oranı nedir ne demek

Protein etkinlik oranı nedir Teknik terim anlamı: Balığın ağırlığıyla tüketilen protein miktarı arasındaki oranı veren, yem proteinlerinin ne ölçüde balık etine d...

Yem etkinlik oranı nedir ne demek

Yem etkinlik oranı nedir Teknik terim anlamı: Birim ağırlıktaki balık ürünü başına tüketilen yem miktarı. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya ş...

Aşırı etkinlik nedir ne demek

Aşırı etkinlik nedir Bilimsel terim anlamı: Düzgülü olarak ya da beyin özürleri yüzünden çocuğun aşırı ve sürekli biçimde etkin olması durumu. İngilizce'd...

Eğitici etkinlik nedir ne demek

Eğitici etkinlik nedir Eğitici : Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan. Etkinlik : ...

Göreli etkinlik nedir ne demek

Göreli etkinlik nedir Göreli etkinlik; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kes...

Hacimsel etkinlik nedir ne demek

Hacimsel etkinlik nedir Hacimsel etkinlik; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: (hacimsel aktiflik ) Bir maddenin etkinliğ...

Işıksal etkinlik nedir ne demek

Işıksal etkinlik nedir Işıksal etkinlik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kimi özdeklerin ya da çözeltilerinin ucaylı ışığın titre...

İktisadi etkinlik nedir ne demek

İktisadi etkinlik nedir İktisadi etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonominin kaynak kullanımı ve dağılımında etkinl...

İstençli etkinlik nedir ne demek

İstençli etkinlik nedir İstençli etkinlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Dıştan hiç bir zorlama olmadan kişinin kendil...

Kaynak dağılımında etkinlik nedir ne demek

Kaynak dağılımında etkinlik nedir Kaynak dağılımında etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaynakların toplumun ençok arzu ettiği...

Kimyasal etkinlik nedir ne demek

Kimyasal etkinlik nedir Kimyasal etkinlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İki veya daha fazla kimyasal maddenin tepkimelerde...

Moleküler etkinlik nedir ne demek

Moleküler etkinlik nedir Moleküler etkinlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Molar etkinlik. Mole : Ben. Muğla ili ...

Ortalama etkinlik nedir ne demek

Ortalama etkinlik nedir Ortalama etkinlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözeltideki karşıt artı ve eksi yükünlerin etkinli...

Relatif biyolojik etkinlik nedir ne demek

Relatif biyolojik etkinlik nedir Relatif biyolojik etkinlik; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: 250 kV’lık X ışını dozunun, herhangi b...

Etkinlik derecesi nedir ne demek

Etkinlik derecesi nedir Etkinlik derecesi; Biyoloji, İstatistik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Belli bir genotipin fenotipik ol...

Etkinlik eğrisi nedir ne demek

Etkinlik eğrisi nedir Etkinlik eğrisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (aktiflik eğrisi) Bir radyoaktif kaynağın za...

Etkinlik giderme nedir ne demek

Etkinlik giderme nedir Etkinlik giderme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir ortamda tepkimeye neden olan etkin bileşenin n...

Etkinlik katsayısı nedir ne demek

Etkinlik katsayısı nedir Etkinlik katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Etkinliğin derişikliğe oranını vere...

Etkinlik merkezi nedir ne demek

Etkinlik merkezi nedir Etkinlik : Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki ey...

Günlük etkinlik raporu nedir ne demek

Günlük etkinlik raporu nedir Günlük etkinlik raporu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmelerin günlük satış ve harcamaları il...

Protein etkinlik derecesi nedir ne demek

Protein etkinlik derecesi nedir Protein etkinlik derecesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Protein değerlendirme sistemle...

Toplu etkinlik üniteleri nedir ne demek

Toplu etkinlik üniteleri nedir Toplu etkinlik üniteleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri kümeler halinde araştırma ...

Aracı etkinlik nedir ne demek

Aracı etkinlik nedir Aracı etkinlik; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çoğu zaman aracı olan bir nesne ya da imin ortay...

Bölüşümde etkinlik nedir ne demek

Bölüşümde etkinlik nedir Bölüşümde etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Piyasa fiyatı ve harcanabilir gelir veriyken, t...

Eğitsel etkinlik nedir ne demek

Eğitsel etkinlik nedir Eğitsel : Eğitimsel, terbiyevi. Etkinlik : Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. Bir işletmenin, b...

Görsel etkinlik nedir ne demek

Görsel etkinlik nedir Teknik terim anlamı: (karmaşık bir ışınımın)Karmaşık bir ışınımda ışık akısının, bu akıyı doğuran ışınım akısına oranı. bk. ışık etki...

Işıkça etkinlik nedir ne demek

Işıkça etkinlik nedir Işıkça etkinlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Örütlerindeki atomların sağ -sol düzenlenişi ya da ...

Işın etkinlik nedir ne demek

Işın etkinlik nedir Işın etkinlik; bir fizik terimidir. Etkinlik : Etkin olma durumu, müessiriyet. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. İnsanın çevre...

İntirinsik etkinlik nedir ne demek

İntirinsik etkinlik nedir İntirinsik etkinlik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç-almaç etkileşmesine ilişkin teo...

Kavuşmaz etkinlik nedir ne demek

Kavuşmaz etkinlik nedir Kavuşmaz etkinlik; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Örneklem büyüklüğü sonsuza yaklaştığında, bir ...

Kılcal etkinlik nedir ne demek

Kılcal etkinlik nedir Kılcal etkinlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çok dar borulardaki sıvıların katı ya da gaz evreyle...

Molar etkinlik nedir ne demek

Molar etkinlik nedir Molar etkinlik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir enzim molekülü tarafından optimal koş...

Optik etkinlik nedir ne demek

Optik etkinlik nedir Teknik terim anlamı: (bir ışınımın optik etkinliği)Bir ışınım akısının görünen alandaki bölümünün bütün akıya oranı. Etki : Bir kimse...

Özgül etkinlik nedir ne demek

Özgül etkinlik nedir Özgül etkinlik; Fizik, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Işımetkin bir denekte birim kütlenin etk...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim