Gras nedir Gras; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzun süre kullanılmış ve herhangi bir olumsuz etkiye neden olmamış ancak formal toksisite testleri yapılmamış gıda katkı maddelerinin statüs...

 
 
 

Grasp at nedir : Kavrayış. Bir konuyu kavramak. Yakalamak. -i kavramak. Kapma. Sıkı sıkı tutma. Tutmak. Elin yetişebileceği mesafe. Kapmak. Anlamak. At : Üzere. Yanında. E. Ye. Bir hareketin hedefini gösterir. Nezdinde. Bir iş veya harek...

Grasp at straws nedir ne demek

Grasp at straws nedir : -i kavramak. Elin yetişebileceği mesafe. Yakalama. Sıkı sıkı tutmak. Kapmak. Sıkı sıkı tutma. -in usulünü öğrenmek. Kapma. Anlamak. Anlama. At : Ya. A. Üzere. Yanında. De. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir zaman...

Graspable nedir ne demek

Graspable nedir : Kavranılmaz. İdrak edilmesi imkansız. Dokunulamaz. Tutulamaz. Kavranamaz. Anlaşılmaz. Grasp at : Ümit bağlamak. Uzanmak. Atlamak. -e uzanmak. Kapmaya çalışmak. Tutmaya çalışmak. Seve seve kabul etmek. [#Grasp at a straw ...

Grasper nedir : Açgözlü kimse. Kavrayıcı. Kavrayan kimse. Kapan veya zorla alan kimse. Grasped : -i kavramak. Kapılmış olan. Tutmak. -in usulünü öğrenmek. Yakalamak. Kavrama. Kavramak. Anlamak. Kavranmış olan. Sıkı sıkı tutmak. [#Grasp ...

Grasping nedir : Paragöz bir biçimde. Doyumsuz bir şekilde. Açgözlü bir şekilde. Kavrayarak. Graspingness : Açgözlülük. Para hırsı. Tamah. Tamahkarlık. [#Grasp at : Tutmaya çalışmak. Ümit bağlamak. Kapmaya çalışmak. -e uzanmak. Seve seve...

Graspingness nedir ne demek

Graspingness nedir : Aç gözlü. Gözü aç. Haris. Doyumsuz. Açgözlü. Doymak bilmez. Kavrama. Gözü doymaz. Tamahkar. Graspingly : Kavrayarak. Paragöz bir biçimde. Doyumsuz bir şekilde. Açgözlü bir şekilde. Sözcükler, direkt olarak Graspingness i...

Grass nedir English: As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds. Turkish: Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. English: Ali sat on the grass under a coconut tree. Tur...

Grass hay nedir ne demek

Grass hay nedir : Çim kaplamak. Çayıra salmak. Otlatmak. Ot. Otlamak. Otlak. Esrar. Çimen. Çim. Çayır. Hay : Saman. Azıcık para. Kuru ot. Otu biçip kurutmak. Olgunlaşmış otsu bitkilerden tohum ayrıldıktan sonra kalan ürünün öğütülmüşü, ma...

Grasilis nedir Grasilis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnce, zarif, zayıf, narin. Gras : Genel olarak güvenilir olduğu kabul edilen. Uzun süre kullanılmış ve herhangi bir olumsuz ...

Grasp nedir English: He has a good grasp of English. Turkish: O, İngilizceyi iyi kavrıyor. English: Ali has a good grasp of French. Turkish: Ali Fransızcayı iyi kavrıyor. English: I was able to grasp the main points of the s...

Grasp at a straw nedir ne demek

Grasp at a straw nedir : Anlama. -i kavramak. Tutmak. Elin yetişebileceği mesafe. Kavramak. -in usulünü öğrenmek. Sıkı sıkı tutmak. Kapma. Kapmak. Sıkı sıkı tutma. At : Ye. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Üzere. Hatta. Da. Nezdinde. Üzerin...

Grasp the nettle nedir ne demek

Grasp the nettle nedir : Sıkı sıkı tutmak. -i kavramak. Elin yetişebileceği mesafe. Kavrayış. Yakalamak. Kavrama. Sıkı sıkı tutma. Kapma. Anlayış. Bir konuyu kavramak. The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak i...

Grasped nedir English: The drowning man grasped at the rope. Turkish: Boğulan adam ipi yakaladı. English: He grasped the rope with two hands. Turkish: İpi iki eliyle kavradı. : Kavrayan kimse. Kapan veya zorla alan kimse. Açgö...

Graspers nedir : Açgözlü kimse. Kavrayıcı. Kavrayan kimse. Kapan veya zorla alan kimse. Grasped : Tutmak. Bir konuyu kavramak. Kapılmış olan. -in usulünü öğrenmek. Kavrama. Yakalamak. -i kavramak. Kavramak. Kavranmış olan. Sıkı sıkı tutm...

Graspingly nedir ne demek

Graspingly nedir : Haris. Doymak bilmez. Gözü doymaz. Gözü aç. Aç gözlü. Doyumsuz. Açgözlü. Tamahkar. Kavrama. Graspingness : Para hırsı. Tamah. Tamahkarlık. Açgözlülük. Sözcükler, direkt olarak Graspingly ile ilgili eş anlamlı kelimeler o...

Grasps nedir at : Ümit bağlamak. Atlamak. Uzanmak. Kapmaya çalışmak. -e uzanmak. Seve seve kabul etmek. Tutmaya çalışmak. Grasp at a straw : Yılana sarılmak. Kendini kurtarmak için her şeyi yapmak. Denize düşen yılana sarılır. at straw...

Grass frog nedir ne demek

Grass frog nedir : Çim. Otlak. Vurmak kuş. Marihuana. Otlatmak. Çayır. Ot yemek. Çayıra salmak. Çimen. Çim kaplamak. Frog : Karakurbağası. Kopça. Hem suda hem karada yaşayan, çeşitli solucanların arakonakçılığını da yapabilen, yüzücü ve sı...

Grass roots nedir ne demek

Grass roots nedir : Marihuana. Çim. Otlatmak. Ot yemek. Çimen. Çayır. Ot. Çim kaplamak. Esrar. Vurmak kuş. Roots : Kaynak. Memba. Kökler. [#Grass frog : Kuyruksuz iki yaşamlılar (anura) takımının, su kurbağasıgiller (ranidae) familyasından,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim