İyonik nedir İyonik; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca di...

 

İyonik denge nedir ne demek

İyonik denge nedir İyonik denge; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Molekülün iyonlara ayrışma hızının, iyonların birleşme...

İyonik eşdeğer iletkenlik nedir ne demek

İyonik eşdeğer iletkenlik nedir İyonik eşdeğer iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrolitin eşdeğer iletkenliğine, b...

İyonik iletkenlik nedir ne demek

İyonik iletkenlik nedir İyonik iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözeltiden akımın iyonlar yardımı ile geçmesi. İl...

İyonik kontrast madde nedir ne demek

İyonik kontrast madde nedir İyonik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağda ve suda eriyen türleri bulun...

İyonik olmayan dimerik kontrast madde nedir ne demek

İyonik olmayan dimerik kontrast madde nedir İyonik olmayan dimerik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimyasal molekulde...

İyonik polimerleşme nedir ne demek

İyonik polimerleşme nedir İyonik polimerleşme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Olefinler veya asetilenler gibi nötür türler dı...

Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu nedir ne demek

Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu nedir Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Numune matriksi içindeki anal...

Agangliyonik megakolon nedir ne demek

Agangliyonik megakolon nedir Agangliyonik megakolon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolon agangliyonozisi. Agangliyoni...

Biyonik nedir Biyonik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyonik (biyomimetik, biyogno...

Embriyonik kese nedir ne demek

Embriyonik kese nedir Embriyonik kese; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İçinde gelişen embriyonun bulunduğu kese...

Erken embriyonik ölüm nedir ne demek

Erken embriyonik ölüm nedir Erken embriyonik ölüm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişik nedenlerle embriyonun geli...

Gangliyonik poliradikulonöritis nedir ne demek

Gangliyonik poliradikulonöritis nedir Gangliyonik poliradikulonöritis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ganglioradikulitis. Gang...

Kanatlı vibriyonik hepatitis nedir ne demek

Kanatlı vibriyonik hepatitis nedir Kanatlı vibriyonik hepatitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Campylobacter jejuni tarafın...

Noniyonik deterjan nedir ne demek

Noniyonik deterjan nedir Noniyonik deterjan; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Jermisitler sınıfında katyonik deterj...

Propiyonik asit tayini nedir ne demek

Propiyonik asit tayini nedir Propiyonik asit tayini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan beslemede, organik asit ola...

Simbiyonik nedir ne demek

Simbiyonik nedir Simbiyonik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Simbiyozisle belirgin veya simbiyozise ait. S...

İyonik bağ nedir ne demek

İyonik bağ nedir İyonik bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir atomdan ötekine elektron göçmesi sonun...

İyonik çap nedir ne demek

İyonik çap nedir İyonik çap; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Uzaklık ile itme etkileşimleri değiştiğinden iyonlara ta...

İyonik dimerik kontrast madde nedir ne demek

İyonik dimerik kontrast madde nedir İyonik dimerik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimyasal moleküldeki iyot m...

İyonik güç nedir ne demek

İyonik güç nedir İyonik güç; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir çözeltideki iyonların değerliğini ve konsa...

İyonik jel nedir ne demek

İyonik jel nedir İyonik jel; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İyonik gruplu jel. İyon : Bir veya daha çok elektron kaz...

İyonik monomerik kontrast madde nedir ne demek

İyonik monomerik kontrast madde nedir İyonik monomerik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek osmolaliteli (hipe...

İyonik olmayan monomerik kontrast madde nedir ne demek

İyonik olmayan monomerik kontrast madde nedir İyonik olmayan monomerik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek osmolalit...

İyonik şiddet nedir ne demek

İyonik şiddet nedir İyonik şiddet; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrolitde iyonlar arasında ortalama elektrosta...

Agangliyonik nedir ne demek

Agangliyonik nedir Agangliyonik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gangliyon hücreleri bulunmayan. Agangliyoni...

Alfa amino propiyonik asit nedir ne demek

Alfa amino propiyonik asit nedir Teknik terim anlamı: Alanin. Propiyonik asit : Yemlere, bozulmayı önlemek ve enerji sağlamak için katılan, propiyonik asit ve bunları...

Embriyonik dönem nedir ne demek

Embriyonik dönem nedir Embriyonik dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Blastogenezis döneminden fetal döneme k...

Embriyonik ölüm nedir ne demek

Embriyonik ölüm nedir Embriyonik ölüm; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erken embriyonik ölüm. Embriyon : Yumurt...

Gangliyonik nedir ne demek

Gangliyonik nedir Gangliyonik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gangliyona ait. Gang : Bir maden cevherini, ...

İzoiyonik nokta nedir ne demek

İzoiyonik nokta nedir İzoiyonik nokta; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: izoelektrik nokta]. Veteriner...

Naftiyonik asit nedir ne demek

Naftiyonik asit nedir Naftiyonik asit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü NH2C10H5SO31.2H2O, mol kütlesi 232,3g olan, ...

Propiyonik asit nedir ne demek

Propiyonik asit nedir Propiyonik asit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlere, bozulmayı önlemek ve enerji sağ...

Propiyonik asit türevleri nedir ne demek

Propiyonik asit türevleri nedir Propiyonik asit türevleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağrı kesici, ateş düşürücü ve ...

Termiyonik dedektör nedir ne demek

Termiyonik dedektör nedir Termiyonik dedektör; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Alev iyonlaşma dedektörüne benzer; GLC ‘de de k...

Sosyal Medya'da paylaş