Kaba nedir Kaba; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kaba" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mağara. Toplu ve...

 
 
 

Kaba ayar unsuru nedir ne demek

Kaba ayar unsuru nedir Kaba ayar unsuru; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir reaktörün kaba ayarını yapmaya ya da pa...

Kaba but nedir Kaba but; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Kaba but" ile ilgili cümleler Kıç : Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et...

Kaba devimsel uyuşum nedir ne demek

Kaba devimsel uyuşum nedir Kaba devimsel uyuşum; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kaba gücün öncül olduğu kassal uyuşum. Dev...

Kaba doğum hızı nedir ne demek

Kaba doğum hızı nedir Kaba doğum hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir çoğanın doğurganlık hızını ölçen ve...

Kaba düşmek nedir ne demek

Kaba düşmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boğazına yular dolanarak boğulmak : Hayvanı kısa bağla kaba düşer. Düşme : Düşmek işi Düşmek : Yer çekimini...

Kaba et nedir Kaba et; bir anatomi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kıç : Arka bölümde olan. Deniz teknelerinde a...

Kaba güldürü nedir ne demek

Kaba güldürü nedir Kaba güldürü; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kalın çizgili, kaba esprilere ve hareketlere dayandırı...

Kaba ızgara nedir ne demek

Kaba ızgara nedir Kaba ızgara; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pissu içindeki iri parçaları ayıran, demir çubuklardan ...

Kaba kağıt nedir ne demek

Kaba kağıt nedir Cart kaba kağıt : Yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı "senin bu tavrına değer verilmiyor" anlamında kullanılan bir ...

Kaba kulak desti nedir ne demek

Kaba kulak desti nedir Teknik terim anlamı: Büyük testi. Kaba : Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Taneleri iri. Kuyruk sokumunun ...

Kaba kumaş nedir ne demek

Kaba kumaş nedir Kaba kumaş; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sert ve kaba giysilik kumaş türü. . Kaba kum : Taneleri ...

Kaba kuşluk nedir ne demek

Kaba kuşluk nedir Kuşluk : Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuşluk vakti. Büyük kuş kafesi. Kuşlara yem verilen zaman. Öğle : Öğle ezanı. Gün orta...

Kaba ot nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ebegümeci. Kaba : Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Taneleri iri. Kuyruk sokumun...

Kaba ölüm hızı nedir ne demek

Kaba ölüm hızı nedir Kaba ölüm hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir çoğanın ölümlülük hızını ölçen ve yıl...

Kaba saba nedir ne demek

Kaba saba nedir Kaba saba; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Kaba saba" ile ilgili cümleler Görgüsüz : Görgüsü olmayan....

Kaba sıva nedir ne demek

Kaba sıva nedir Kaba sıva; bir mimarlık terimidir. İnce : Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Düşünce, duygu veya davranış bakımın...

Kaba su nedir Kireçli : Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan. Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış. Sabun : Bu maddenin kalıp durumunda olan biçi...

Kaba tekne nedir ne demek

Kaba tekne nedir Kaba tekne; bir denizcilik terimidir. Tekne : Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap. Bir...

Kaba uyluk nedir ne demek

Kaba uyluk nedir Teknik terim anlamı: But kemiğinin yeri. Kaba : Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Taneleri iri. Kuyruk sok...

Kaba ardıç nedir ne demek

Kaba ardıç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağır tempolu bir oyun havası. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. ...

Kaba ayar nedir ne demek

Kaba ayar nedir Kaba ayar; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uzun döneme yayılan büyük genlikli reaktiflik değiş...

Kaba boydan söylemek nedir ne demek

Kaba boydan söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüksek sesle konuşmak (Çayağzı). Boydan : Göçmen kadınların kışın giydikleri uzun etekli giysi. (Yeniköy, İ...

Kaba çakıl nedir ne demek

Kaba çakıl nedir Kaba çakıl; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Taneleri 64-256 mm. çapında olan kum. Çakı : Açılı...

Kaba diz nedir Teknik terim anlamı: But. Diz : Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer. Oturulduğunda uyluğun üst yanı Kaba : Özensiz, geliş...

Kaba döşşek nedir ne demek

Kaba döşşek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kabartılmış yatak. Döşşek : Döğülmek için harman yerine serilen ekin sapları. Az miktarda yağan ilk kar. Ya...

Kaba düzen nedir ne demek

Kaba düzen nedir Düzen : Yerleştirme, tertip. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâh...

Kaba formül nedir ne demek

Kaba formül nedir Kaba formül; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir bileşikteki farklı element atomlarının sayıca oranla...

Kaba hız nedir ne demek

Kaba hız nedir Kaba hız; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir değişmeyi ölçünleyici işlemlere başvurma...

Kaba iş lambası nedir ne demek

Kaba iş lambası nedir Teknik terim anlamı: Mekanik çarpmalara dayanacak biçimde yapılmış akkor lamba. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya ko...

Kaba kavsak nedir ne demek

Kaba kavsak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaba saba. Kavsak : Kurumuş, gevrek ekmek. Buğday, arpa kepeği ya da dış kabuğu. Kaba, sevimsiz adam. [bkz:...

Kaba kum nedir Kaba kum; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Taneleri 0.5-1 mm. çapında olan kum. Kaba : Özensiz, ...

Kaba kurgu nedir ne demek

Kaba kurgu nedir Kaba kurgu; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin son durumunda yer almak ...

Kaba kuvvet nedir ne demek

Kaba kuvvet nedir Kaba kuvvet; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çar...

Kaba ölçüm nedir ne demek

Kaba ölçüm nedir Kaba ölçüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile ge...

Kaba perdah nedir ne demek

Kaba perdah nedir Kaba perdah; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Sıva üzerine yapılan ve mastar ...

Kaba sakal nedir ne demek

Kaba sakal nedir Kaba sakal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sakal : Bazı hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü. Yeti...

Kaba sofu nedir ne demek

Kaba sofu nedir Kaba sofu; bir din b. terimidir. "Kaba sofu" ile ilgili cümle Sofu : Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse). Kural : Davr...

Kaba tarım nedir ne demek

Kaba tarım nedir Kaba tarım; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Verimin yüksek olmasını amaçlamayan, ancak geniş...

Kaba tüylü horoz ibiği zehirlenmesi nedir ne demek

Kaba tüylü horoz ibiği zehirlenmesi nedir Kaba tüylü horoz ibiği zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaba tüylü horoz ibiğ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim