Katlı nedir Katlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Katlı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kadar. Bilimsel terim anlamı: Kalın kartonun bir kez katlanmasıyle oluşan (dosya). Bir tabaka kâğıt üze...

 
 
 

Katlı nokta nedir ne demek

Katlı nokta nedir Katlı nokta; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir eğri üzerinde bulunan ve ayrımlı ya da çakışık k sayıda (k>1) teğet varlayan nokta. Katlı : Katlanmış, bükülmüş. Katı veya katları o...

Katlıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Katlık, elbise. Katlı : Katlanmış, bükülmüş. Katı veya katları olan Elbise : Giysi. İngilizce'de Katlı orantılar yasası ne demek ? : law of multiple proportions ...

Katlı kök nedir ne demek

Katlı kök nedir Katlı kök; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: çokkatlı kök]. Kök : Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm. Süsende o...

Katlı kur nedir ne demek

Katlı kur nedir Katlı kur; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Katlı : Katlanmış, bükülmüş. Katı veya katları olan. Gelişmiş : Gelişme gösteren, ümranlı. Ülke : Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakla...

Katlı orantılar yasası nedir ne demek

Katlı orantılar yasası nedir Katlı orantılar yasası; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Öğelerin tamsayı katsayılarla kimyasal bileşik yapmaları yasası. Katlı : Katlanmış, bükülmüş. Katı veya katları olan Or...

Katlılık nedir ne demek

Katlılık nedir Katlılık; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: f(x) =0 çok terimli denkleminin n-inci basamaktan bir çokkatlı kökü için n sayısı. Katlı : Katlanmış, bükülmüş. Katı veya katları olan Çokk...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim