Katlı nedir, Katlı ne demek

Katlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Katlanmış, bükülmüş.
 • Katı veya katları olan

"Katlı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Katlı mendilleri dolaba koydu."
 • "Çok katlı apartmanlarda oturanlar arasında zıtlaşmalar olağan oldu." - A. Boysan

Yerel Türkçe anlamı:

Kadar.

Bilimsel terim anlamı:

Kalın kartonun bir kez katlanmasıyle oluşan (dosya).

Bir tabaka kâğıt üzerine basılan ve bu tabakanın katlanmasıyla oluşan (yayın).

İngilizce'de Katlı ne demek? Katlı ingilizcesi nedir?:

folder

Katlı anlamı, tanımı:

Katlı kur : Az gelişmiş ülke ekonomilerine özgü birden çok döviz kuru uygulama yöntemi.

Çok katlı otopark : Motorlu araçların park etmesi için yapılmış çok katlı yapı.

Üç katlı : Üç katı olan, tripleks.

İki katlı : Üst üste iki katı olan, içinden veya dışından merdiveni olan, dubleks (ev).

Katı : Taşlık. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim. Sert, yumuşak karşıtı. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan. Çok, aşırı derecede. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

 

Katlı kök : [Bakınız: çokkatlı kök] (matematik)

Katlı monoton fonksiyon :

Katlı nokta : Bir eğri üzerinde bulunan ve ayrımlı ya da çakışık k sayıda (k> teğet varlayan nokta.

Katlı oranlar kanunu : (kimya)

Katlı orantılar yasası : Öğelerin tamsayı katsayılarla kimyasal bileşik yapmaları yasası.

Katlı sıfır :

Katlıh : Katlık, elbise

Katlılık : f(x) =0 çok terimli denkleminin n-inci basamaktan bir çokkatlı kökü için n sayısı.

Katlıterim dağılımı :

Katlıterimli dağılım : (Kuramsal istatistik) (…)= 1 eşitliğini sağlayan bağımsız (…) sonuçlarının ortaya çıktığı bir deneme n kez yinelendiğinde bu sonuçların elde edilme sayılarına ilişkin dağılım. Bu sayılar (…) ise, olasılık işlevi,(…)olur. İkiterimli dağılımın genelleştirilmiş biçimidir.

Katlı ile ilgili Cümleler

 • Şehrin 1940'larda yapılmış çok katlı yapıları çökme tehlikesindeler.
 • Ali giysilerini katlıyor.
 • Ali gömleğini katlıyor.
 • Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır.
 • Ali oturma odasında oturmuş, çamaşırları katlıyordu.
 • Bina yirmi katlıdır.
 • Bu bina üç katlıdır.

Diğer dillerde Katlı anlamı nedir?

İngilizce'de Katlı ne demek? : adj. storeyed, storied, multiple, creased

Rusça'da Katlı : SUFF. -этажный