Orantı nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: İki oranın eşit olma bildirimi. Simgesi : a/b=c/d, a:b=c:d. Veterinerlik alanındaki anlamları:...

 
 
 

Uzatılmış orantı nedir ne demek

Uzatılmış orantı nedir Uzatılmış orantı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Sayıları arasında a:b:c: ...=d:e:f:... biçi...

Orantılamak nedir ne demek

Orantılamak nedir Orantı : Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikin...

Orantılanmak nedir ne demek

Orantılanmak nedir Orantı : Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikin...

Orantılı hata nedir ne demek

Orantılı hata nedir Orantılı hata; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Büyüklüğü, analizi yapılacak numune miktarına bağlı o...

Orantılı örnekleme nedir ne demek

Orantılı örnekleme nedir Orantılı örnekleme; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Her katmandan alınacak örneklem büyüklüğünün...

Orantısız nedir ne demek

Orantısız nedir Orantısız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya ...

Orantısızlık nedir ne demek

Orantısızlık nedir "Orantısızlık" ile ilgili cümle Orantı : Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağı...

Doğru orantılı çokluklar nedir ne demek

Doğru orantılı çokluklar nedir Doğru orantılı çokluklar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Oranları bir durgana eşit olan iki...

Katlı orantılar yasası nedir ne demek

Katlı orantılar yasası nedir Katlı orantılar yasası; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Öğelerin tamsayı katsayılarla ...

Ters orantılı nedir ne demek

Ters orantılı nedir Ters orantılı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çarpımları durgan olası. Oran : Büyüklük, nic...

Tümdeğerle orantılı ücret nedir ne demek

Tümdeğerle orantılı ücret nedir Tümdeğerle orantılı ücret; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üretilen mallar ederinin iniş çıkışına gör...

Horantı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaka. Horan : El ele tutuşarak halka şeklinde oynanılan bir çeşit oyun. Eğlence: Horan söğüdü. Biçilmiş tar...

Aritmetik orantı nedir ne demek

Aritmetik orantı nedir Aritmetik orantı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: a, b, c, d sayıları arasında a - b = c - d...

Doğru orantı nedir ne demek

Doğru orantı nedir Doğru orantı; bir matematik terimidir. Fransızca'da Doğru orantı ne demek?: proportion directe Orantı : Birincinin ikinciye oranı, üç...

Orantılama nedir ne demek

Orantılama nedir Orantı : Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikin...

Orantılanma nedir ne demek

Orantılanma nedir Orantı : Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. Bir şeyi oluşturan pa...

Orantılı nedir ne demek

Orantılı nedir Orantılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Orantılı" ile ilgili cümle İngilizce'de Orantılı ne demek? Orantıl...

Orantılı katmanlı örnekleme nedir ne demek

Orantılı katmanlı örnekleme nedir Orantılı katmanlı örnekleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Her katmandan, evren içindeki ağır...

Orantılı vergileme nedir ne demek

Orantılı vergileme nedir Orantılı vergileme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Vergilenen niceliğe bakılmaksızın aynı oranda yapı...

Orantısız katmanlı örnekleme nedir ne demek

Orantısız katmanlı örnekleme nedir Orantısız katmanlı örnekleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her katmandan, evren içindeki or...

Doğru orantılı nedir ne demek

Doğru orantılı nedir Doğru orantılı; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Osmanlıca Doğru orantılı ne demek? D...

Eşit orantılı fedakarlık nedir ne demek

Eşit orantılı fedakarlık nedir Eşit orantılı fedakarlık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Her vergi mükellefinin gelirinden elde ett...

Kesin orantılar yasası nedir ne demek

Kesin orantılar yasası nedir Kesin orantılar yasası; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğeciklerin, bölünmeden ancak ...

Ters orantılı çokluklar nedir ne demek

Ters orantılı çokluklar nedir Ters orantılı çokluklar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çarpımları durgan olan iki çokluk. ...

Borantı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eski, giyilmiş elbise. Bora : Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr Boran : Rüzgâr, şimşek ve gö...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim