Moment nedir Moment; bir fizik terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. Burada...

 
 
 

Moment of inertia nedir ne demek

Moment of inertia nedir : Bir sıklık dağılımında gözlemlerin ortalamadan ve herhangi bir başlangıç noktasından sapmalarının çeşitli üstellerinin sayal (aritm...

Ahn schmidt moment condition nedir ne demek

Ahn schmidt moment condition nedir : K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. burada r, verilen bir nokta ile k'nın başlangıcı arasındaki vektördür. Kuv...

Conditional moment test nedir ne demek

Conditional moment test nedir : Koşullara bağlı. Mukayyet. Kayıtlı. Bağlı. Şart kipi. Şartlı. Meşrut. Koşullu. Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anl...

Fourth moment correlation nedir ne demek

Fourth moment correlation nedir : Dörtlü dörtlü aralığı. Dördü. Dördüncü. Dörtte bir. Moment : Nüfuz. Aralık. Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresin...

Lower partial moment approach nedir ne demek

Lower partial moment approach nedir : Küçük düşürmek. Alt. Satakdaki malın isteklerden daha çok olması nedeniyle bunların satışlarını sağlamak amacıyla ederlerinde yapıl...

Population moment equation nedir ne demek

Population moment equation nedir : Kitle. Var olan şeylerin insan zekasıyle kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü. sayılama bakımından gözlenebilir ...

The moment of truth has come nedir ne demek

The moment of truth has come nedir : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Bel...

Asymptotic moment nedir ne demek

Asymptotic moment nedir : Kavuşmaz gidiş. Yanaşık. Asimptotik. Asimtot. Bir eğrinin, değişkeni sonsuza doğru giderken yaklaştığı erey doğru. Asimptota ait. A...

At that moment nedir ne demek

At that moment nedir English: They were free at that moment. Turkish: Onlar o anda özgürdü. English: I lost my sense of reality at that moment. ...

At the moment nedir ne demek

At the moment nedir English: I arrived at the moment she was leaving. Turkish: Onun gittiği anda geldim. English: Aimee is very tired at the moment....

Braking moment nedir ne demek

Braking moment nedir : Frenleme. Eğleçleme. Fren sistemi. Durdurma denetimi. Fren yapma. Moment : Cevher. Kısa süre. Fizik, kimya, uzay alanlarında kullan...

Central moment nedir ne demek

Central moment nedir : Telefon santralı. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Esas. Temel. Özeksel. Kolayca ulaşılan. Santral memuru. Ana. Merk...

Conditional moment nedir ne demek

Conditional moment nedir : Şartlı. Bağlı. Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dolayısıyla, hiç bir yargı bildirmeyen, aynı zamanda dilek...

Crank turning moment nedir ne demek

Crank turning moment nedir : Sabit fikir. Manivela. Krank kolu çevirmek. Krankla bağlamak. Yol vermek. Krankla çalıştırmak. Kanırtmaç. Dirsek. Kıvırmak. Sinema,...

Dipole moment nedir ne demek

Dipole moment nedir : Hem pozitif hem de negatif yüke sahip bir molekül veya yapıları çevresinde eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yüküne, elekt...

Electric dipole moment nedir ne demek

Electric dipole moment nedir : Çıngılı. Çıngılık. Çıngıyla ilgili. Çok heyecanlı. Dipole : İkiz kutuplu şey. Dipol. İki kutuplu. İkiz kutup. İkiucaylı. Hem poziti...

Elektrik dipol moment nedir ne demek

Elektrik dipol moment nedir Elektrik dipol moment; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [ µ ]Elektrik dipolünün debye olarak büyüklüğ...

Exciting moment nedir ne demek

Exciting moment nedir : Coşturucu. Heyecanlı. Heyecanlandırma. Uyarıcı. İlginç. Heyecanlandırıcı. Tehyiç. Heyecanlandıran. Heyecan verici. Uyaran. Moment :...

Factorial moment nedir ne demek

Factorial moment nedir : Faktöriyel. Çarpınım. Ardıl çarpım. Bir sayının 1'den kendisine dek bütün tümsayılarla çarpımı sonucu. Moment : Hızıl. Uğrak. Kısa ...

Moment of flexion nedir ne demek

Moment of flexion nedir : Kısa süre. Hızıl. K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. burada r, verilen bir nokta ile k'nın başlangıcı arasınd...

Moment of force nedir ne demek

Moment of force nedir : Ehemmiyet. Önem. Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik; döngü, k...

Moment of truth nedir ne demek

Moment of truth nedir English: It's the moment of truth. Turkish: Bu karar anı. : Ehemmiyet. Aralık. Esna. Hızıl. Kısa süre. Bir özdekten, eksenden bi...

Conditional moment restriction nedir ne demek

Conditional moment restriction nedir : Koşullara bağlı. Şart kipi. Kayıtlı. Meşrut. Bağlı. Bağıl. Mukayyet. Şarta bağlı. Şartlı. Moment : Aralık. Cevher. Bir sıklık dağıl...

Empirical moment equation nedir ne demek

Empirical moment equation nedir : Yalnızca gözlem ve deney sonuçlarına dayanan. Kuramsal nedenini aramadan, denemeyle kimi nicelikler arasında bağıntılar bulmaya ili...

Just a moment ago nedir ne demek

Just a moment ago nedir English: He left just a moment ago. Turkish: O az önce dışarı çıktı. English: Ali was here just a moment ago. Turkish: Ali ...

One moment please nedir ne demek

One moment please nedir : Bir (sayı olarak). Biri. Tek. 1. Aynı. Bir sayısı. Bir tane. Kimse. Birisi. İnsan. Moment : Fizik, kimya, uzay alanlarında kullanıl...

Product moment correlation coefficient nedir ne demek

Product moment correlation coefficient nedir : İmal. Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler. bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, ki...

Aerodynamic moment nedir ne demek

Aerodynamic moment nedir : Hareket halindeki hava veya gazla ilgili. Hava devinimsel. Havanın hareketleriyle ilgili. Aerodinamik. Moment : Aralık. Esna. Bir ö...

At any moment nedir ne demek

At any moment nedir English: Ali expects Mary to come at any moment. Turkish: Ali her an Mary'nin gelmesini bekliyor. English: A fire may happen at ...

At the last moment nedir ne demek

At the last moment nedir English: Tom was tempted to go, but at the last moment he decided not to. Turkish: Jale gitmek için özendirildi fakat son anda g...

Bending moment nedir ne demek

Bending moment nedir : İnhina. Bükülme. Kıvırma. Katlama. Eğme. Bükme. Esneme. Eğilme. Bel verme. Moment : Aralık. An. Fizik, kimya, uzay alanlarında kull...

Brief moment nedir ne demek

Brief moment nedir : Belge. Ç.külot. Avukat tutmak. Gerekli bilgiyi vermek. Son talimatı vermek. Brifing yapmak. Talimat. Bilgilendirmek. Kısa. Özet. Mo...

Central sample moment nedir ne demek

Central sample moment nedir : Önde gelen. Telefon santralı. Orta. Baş. Santral memuru. Temel. Merkezsel. Özeksel. Ana. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boy...

Corrected moment nedir ne demek

Corrected moment nedir : Disiplinli. Kötü davranış için cezalandırılmış veya disipline sokulmuş. Düzeltildi. Düzeltilmiş. İstenmeyen bir şeyi etkisizleştirm...

Decisive moment nedir ne demek

Decisive moment nedir : Kati. Belirleyici. Kesin sonuca ulaştıran. Nihai. Şüphesiz. Sonuca götüren. Kesin. Kararlı. Sonuç üzerinde rol oynayan. Kesinkes. M...

Dynamic moment nedir ne demek

Dynamic moment nedir : Zaman içinde konumu, yapısı ya da niceliğini değiştirme özelliği olan özdek, olay ve süreçlerin genel niteliği. Hareketli. Canlı. K...

Electric moment nedir ne demek

Electric moment nedir : Çıngılı. Çıngıyla ilgili. Çıngılık. Çok heyecanlı. Moment : Bir özdekten, eksenden bir noktaya olan uzaklıkla, o noktadaki kıvıl yü...

Enjoys every moment nedir ne demek

Enjoys every moment nedir : Anlamak. Haz almak. Beğenmek. Zevk almak. Tadına varmak. Hoşlanmak. Tadını çıkarmak. Hoşuna gitmek. Yararlanmak. Sevmek. Every : He...

Excuse me a moment nedir ne demek

Excuse me a moment nedir English: Would you both excuse me a moment? Turkish: İkiniz de bana bir an izin verir misiniz? English: Can you excuse me a mome...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim