Klasik nedir Klasik; kökeni dilinden gelmektedir. "Klasik" ile ilgili cümleler Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: Ülküsel bir güzellik düşüncesinde...

 
 
 

Klasik bütçe nedir ne demek

Klasik bütçe nedir Klasik bütçe; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ödeneklerin hizmetin niteliğine göre değil, kuruluşlar...

Klasik dans nedir ne demek

Klasik dans nedir Klasik dans; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Eskiden kalma, gelenek olmuş dans. Kuralcı dans. Üzerin...

Klasik denge nedir ne demek

Klasik denge nedir Klasik denge; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek piyasasında tam işlendirmenin sağlanmasıyla birl...

Klasik dengelem nedir ne demek

Klasik dengelem nedir Klasik dengelem; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yazılım ve değerlerine dayanan, işletmeni...

Klasik dram türü nedir ne demek

Klasik dram türü nedir Klasik dram türü; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Latin yazarı Seneca'nın ileri sürdüğü dram türü. F...

Klasik faiz kuramı nedir ne demek

Klasik faiz kuramı nedir Klasik faiz kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Faizi bugünkü tüketimden vazgeçmenin bedeli olar...

Klasik gitar nedir ne demek

Klasik gitar nedir Klasik gitar; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Sahip olduğu ses tahtası ve içi boş gövdesi sayes...

Klasik iktisat nedir ne demek

Klasik iktisat nedir Klasik iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin ekonomiye hiçbir biçimde müdahale etmediği...

Klasik işsizlik nedir ne demek

Klasik işsizlik nedir Klasik işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücü istemi ve sunumunun reel ücretlerin bir fon...

Klasik komedya nedir ne demek

Klasik komedya nedir Klasik komedya; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Fransa'da XVII. (Moliére), Almanya'da XV...

Klasik miktar kuramı nedir ne demek

Klasik miktar kuramı nedir Klasik miktar kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın tam işlendir...

Klasik oyun türü nedir ne demek

Klasik oyun türü nedir Klasik oyun türü; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Latin yazan Seneca'nın ileri sürdüğü oyun türü. So...

Klasik öğretim programı nedir ne demek

Klasik öğretim programı nedir Klasik öğretim programı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulu bitirmek için eskiden beri ok...

Klasik sindirim denemesi nedir ne demek

Klasik sindirim denemesi nedir Klasik sindirim denemesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin sindirilme derecesini b...

Eski klasik komedi nedir ne demek

Eski klasik komedi nedir Eski klasik komedi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Yunan komedisinin, Milâttan önce 480 yılına doğru başl...

Son klasik komedi nedir ne demek

Son klasik komedi nedir Son klasik komedi; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Yunan komedisinin İskender zamanına raslıyan incelmiş de...

Klasikçilik nedir ne demek

Klasikçilik nedir Klasikçilik; Güzel Sanatlar, Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mim...

Klasikleşmek nedir ne demek

Klasikleşmek nedir Klasikleşme : Klasikleşmek işi Klas : Sınıf. Üstün nitelikli, üstün yetenekli. Klasik : Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yi...

Klasikleştirme nedir ne demek

Klasikleştirme nedir Klasikleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Klas : Sınıf. Üstün nitelikli, üstün yetenekli Klasik : Üzerin...

Klasik anamnez nedir ne demek

Klasik anamnez nedir Klasik anamnez; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın ne zaman hasta olduğu, hastalık b...

Klasik bale nedir ne demek

Klasik bale nedir Klasik bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli kurallara dayanan bale biçimi. Klasik bale, klasi...

Klasik büyüme kuramı nedir ne demek

Klasik büyüme kuramı nedir Klasik büyüme kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kapitalizmin içsel dinamizmi ile ekonominin ke...

Klasik dansçı nedir ne demek

Klasik dansçı nedir Klasik dansçı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Klasik kurallara uygun olarak dans eden sanatçı. Klas...

Klasik denge modeli nedir ne demek

Klasik denge modeli nedir Klasik denge modeli; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Klasik dengenin sağlandığı makroiktisadi model...

Klasik dış ticaret kuramları nedir ne demek

Klasik dış ticaret kuramları nedir Klasik dış ticaret kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Serbest ticaret varsayımı altında, dış...

Klasik enterotoksemi nedir ne demek

Klasik enterotoksemi nedir Klasik enterotoksemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Clostridium perfringes tip D’nin koy...

Klasik fizik nedir ne demek

Klasik fizik nedir Klasik fizik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin mekanik, ısısal, optik ve elektriksel özellik...

Klasik ikilik nedir ne demek

Klasik ikilik nedir Klasik ikilik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonomideki parasal değişmelerin üretim, işlendirme v...

Klasik insancılık nedir ne demek

Klasik insancılık nedir Klasik insancılık; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaçağda, Aristoteles'e dayanan skolastik gö...

Klasik kafes istirahati nedir ne demek

Klasik kafes istirahati nedir Klasik kafes istirahati; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parçaların deplase olmadığı basi...

Klasik liberalizm nedir ne demek

Klasik liberalizm nedir Klasik liberalizm; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Felsefesi klasik iktisadın, iktisadi insan, görü...

Klasik okul nedir ne demek

Klasik okul nedir Klasik okul; Eğitim, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretim programında el işlerine ve kılg...

Klasik oyuncu nedir ne demek

Klasik oyuncu nedir Klasik oyuncu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hem acılı hem gülünçlü oyunları oynayabilen klasik anl...

Klasik poz nedir ne demek

Klasik poz nedir Klasik poz; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sirkte göze güzel görünen poz. Birçok kişinin bir ar...

Klasik tiyatro nedir ne demek

Klasik tiyatro nedir Klasik tiyatro; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Rönesans'ta İtalya'da başlamış ve on yedinci yüzyılda...

Orta klasik komedi nedir ne demek

Orta klasik komedi nedir Orta klasik komedi; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Yunan komedisinin, korosu kaldırılmış ve gelişmiş olan...

Anonim klasik nedir ne demek

Anonim klasik nedir Anonim klasik; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazarı hiç bilinmeyen ya da kesin olarak saptanamamış...

Klasikleşme nedir ne demek

Klasikleşme nedir Klasikleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Klas : Sınıf. Üstün nitelikli, üstün yetenekli Klasik : Üzerinden...

Klasikleşmiş nedir ne demek

Klasikleşmiş nedir Klasikleşmiş; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Yeni akımlar ve yeni düşünceler karşısında,...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim