Papa nedir Papa; bir din b. terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Evcil kaz ve ördek. Kaz yavrusu. Ekmek (çocuk...

 
 
 

Papacy nedir : Papalık rütbesi. Papalık. Papa : Baba. Baba (özellikle çocuk dilinde). [#Papain : Papain. Papaya mayası. Carica papaya bitkisinin o...

Papağan nedir bir hayvan bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Papağan, papağansılar (Psittaciformes) [#takımını oluşturan gagalı, ...

Papağan balığı nedir ne demek

Papağan balığı nedir Papağan balığı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının ...

Papağan çiçeği nedir ne demek

Papağan çiçeği nedir Papağan çiçeği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Avipoxvirus cinsi bir çiçek virüsünün pap...

Papağanbalığıgiller nedir ne demek

Papağanbalığıgiller nedir Papağanbalığıgiller; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Scaridae),türü iyi bilinir. Papa : Roma Katoli...

Papağangillerin gaga ve telek hastalığı nedir ne demek

Papağangillerin gaga ve telek hastalığı nedir Papağangillerin gaga ve telek hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle genç p...

Papağanlaşma nedir ne demek

Papağanlaşma nedir Papağan : Duyduklarını düşünmeden olduğu gibi tekrarlayan kimse. Papağangillerden, tırmanıcı, eğri gagalı, pek çok türü bulunan, insa...

Papağanlık nedir ne demek

Papağanlık nedir Papağanlık; bir ruh bilimi terimidir. Papağan : Papağangillerden, tırmanıcı, eğri gagalı, pek çok türü bulunan, insan sesini taklit e...

Papah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalpak. Tiftik veya yünden yapılmış kışlık başlık, takke. Kaba tüylü kumaş. Papa : Roma Katolik kilisesinin...

Papains nedir : Carica papaya bitkisinin olgunlaşmamış meyvesinden elde edilen proteolitik enzim karışımı. et endüstrisinde dekullanılır. Papaya ma...

Papaklık nedir ne demek

Papaklık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Döneklik, kötülük. Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz....

Papal cross nedir ne demek

Papal cross nedir : Papalığa ait. Papaya ait. Cross : Hilekar. İkili te. Geçirmek. Borudan iki yana kol almakta kullanılan bağlantı parçası. Çapraz. Ka...

Papal states nedir ne demek

Papal states nedir : Papaya ait. Papalığa ait. States : Amerika birleşik devletleri. Amerika. [#Papal cross : Papalık haçı. Papal infallibility : İnfall...

Papalanmak nedir ne demek

Papalanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yemek suyunu çekerek katılaşmak. Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da...

Papalina nedir Papalina; bir hayvan bilimi terimidir. Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'n...

Papally nedir cross : Papalık haçı. Papal infallibility : Yanılmazlık yasası. İnfallibilite yasası. Papanın yanılmayacağı ve yanıltmayacağı görüşün...

Papanicolaouboyama yöntemi nedir ne demek

Papanicolaouboyama yöntemi nedir Papanicolaouboyama yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çeşitli vücut salgılarından ha...

Papanicolaoutesti nedir ne demek

Papanicolaoutesti nedir Papanicolaoutesti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Papanicolaou boyama yöntemi. Papa : Rom...

Papara nedir Papara; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Papara" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Pulluğa benzer, ağaçtan yapılmış bir tar...

Rim papa nedir Rim papa; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Roma'da oturan Katoliklerin dinsel başkanı. Rim : Osm...

Papacies nedir : Papalık. Papalık rütbesi. Papa : Baba (özellikle çocuk dilinde). Baba. [#Papain : Meyve suyunda ve carica papaya'nın yapraklarında ...

Papaçya nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Papatya. Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın v...

Papağan anahtarı nedir ne demek

Papağan anahtarı nedir Bilimsel terim anlamı: Sacdan yapılmış küçük çaplı boru ve bağlantı parçalarının sökülüp takılmasında kullanılan anahtar. İngilizce'd...

Papağan balığıgiller nedir ne demek

Papağan balığıgiller nedir Papağan balığıgiller; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıkla...

Papağan plati nedir ne demek

Papağan plati nedir Teknik terim anlamı: Meksika orijinli, boyları 7 cm olabilen, vücudu sarımsı, yeşilimsi veya mavimsi temel renk üzerinde siyah lekeli...

Papağangiller nedir ne demek

Papağangiller nedir bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, guguksular (Cuculiformes) takımının, papağanlar (Psittaci...

Papağanlar nedir ne demek

Papağanlar nedir Papağanlar; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, guguksular (Cuculiformes) takımından ayakları...

Papağanlaşmak nedir ne demek

Papağanlaşmak nedir Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı Papağan : Pap...

Papağanyemi nedir ne demek

Papağanyemi nedir Papağanyemi; bir bitki bilimi terimidir. Papağan : Papağangillerden, tırmanıcı, eğri gagalı, pek çok türü bulunan, insan sesini takli...

Papain nedir Papain; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Meyve suyunda ve Carica papaya'nın yapraklar...

Papak nedir "Papak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kalpak. Külah Silindir şapka. Papak, kuzu postundan yapılmış olan uzun tüylü türüdür. G...

Papal nedir cross : Papalık haçı. Papal infallibility : Papanın yanılmayacağı ve yanıltmayacağı görüşünü savunan roma katolik inanışı. İnfallibil...

Papal infallibility nedir ne demek

Papal infallibility nedir : Papalığa ait. Papaya ait. Infallibility : Şaşmazlık. Aldanmazlık. Hatasızlık. Yanılmazlık. [#Papal cross : Papalık haçı. Papal stat...

Papalamak nedir ne demek

Papalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Elle yoklamak. Papa : Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa...

Papalık nedir Papalık Devleti ya da sadece Papalık tarih İtalya [#yarımadasında yer alan ve Papa'nın askeri ve siyasi bakımlardan yönettiği devlet ...

Papalist nedir cross : Papalık haçı. Papal infallibility : Papanın yanılmayacağı ve yanıltmayacağı görüşünü savunan roma katolik inanışı. Yanılmazlı...

Papanicolaou nedir ne demek

Papanicolaou nedir staining method : Çeşitli vücut salgılarından hazırlanan yayma frotilerde dökülmüş hücrelerin ortaya konmasında kullanılan ve özellik...

Papanicolaous staining method nedir ne demek

Papanicolaous staining method nedir : Boyanma. Kirlenme. Renk atma. Boyama. Renkli. Doku ve organların ışık mikroskobunda incelenmesi için boyama tekniklerinin uygulanma...

Papaphobia nedir ne demek

Papaphobia nedir Papaphobia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Intense fear or dread of the pope, or of the Roman Catho...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim