Was nedir English: "Do you know where this camera was made?" "I think it was made in China, but I'm not sure." Turkish: "Bu kameranın nere...

 
 
 

Was about to nedir ne demek

Was about to nedir English: Ali felt that something was about to happen. Turkish: Ali bir şeyin olmak üzere olduğunu hissetti. English: Ali couldn'...

Was acquitted nedir ne demek

Was acquitted nedir English: Ali was acquitted. Turkish: Ali berat ettirildi. English: The accused was acquitted on two of the charges. Turkish...

Was afraid nedir ne demek

Was afraid nedir English: Ali told me he was afraid that Mary might kill him. Turkish: Ali bana Mary'nin onu öldürebileceğinden korktuğunu söyled...

Was after him nedir ne demek

Was after him nedir English: Ali said that somebody was after him. Turkish: Ali birinin peşinde olduğunu söyledi. : Durmak. Bulunmak. Var olmak. Tut...

Was all smiles nedir ne demek

Was all smiles nedir English: He was all smiles. Turkish: Yüzünde güller açıyordu. English: She was all smiles. Turkish: Mutlu görünüyordu. Engl...

Was an exception nedir ne demek

Was an exception nedir English: It was an exception. Turkish: Bu bir istisnaydı. English: Ali was an exception. Turkish: Ali bir istisnaydı. : Bul...

Was angry nedir ne demek

Was angry nedir English: Ali was angry and confused. Turkish: Ali kızgındı ve kafası karışıktı. English: Ali was angry at Mary because she parke...

Was angry with him nedir ne demek

Was angry with him nedir English: Ali was angry with himself. Turkish: Ali kendine kızmıştı. English: He was angry with himself. Turkish: O, kendisi...

Was ashamed of himself nedir ne demek

Was ashamed of himself nedir : Bulunmak. Var olmak. -di. Anlamına gelmek. -dı. Tutmak (para). Olmak. Mal olmak. Durmak. Ashamed : Mahcup. Utanmış. Mahçup. Üzülmüş...

Was back to square one nedir ne demek

Was back to square one nedir : Durmak. Var olmak. -di. -dı. Olmak. Anlamına gelmek. Mal olmak. Bulunmak. Tutmak (para). Back : Bir takımda savunma katını oluştura...

Was beaten nedir ne demek

Was beaten nedir English: Ali was beaten by his father. Turkish: Ali babası tarafından dövüldü. English: Ali was beaten to death with a tire iron...

Was behind in his studies nedir ne demek

Was behind in his studies nedir : Tutmak (para). -dı. Durmak. Mal olmak. Bulunmak. -di. Var olmak. Olmak. Anlamına gelmek. Behind : Arkasında. Peş. Arkaya. Peş (argo...

Was better than nedir ne demek

Was better than nedir English: People mistakenly think that the past was better than the present. Turkish: İnsanlar hatalı olarak, geçmişin şimdikinde...

Was blemished nedir ne demek

Was blemished nedir : -dı. Durmak. Olmak. Var olmak. Bulunmak. Tutmak (para). Anlamına gelmek. -di. Mal olmak. Blemished : Lekelenmiş. Bozmak. Bozulmuş. ...

Was bored stiff nedir ne demek

Was bored stiff nedir : Anlamına gelmek. Var olmak. -di. Durmak. Mal olmak. -dı. Tutmak (para). Olmak. Bulunmak. Bored : Bıkkın. (canı) sıkılmış. Delinmiş....

Was boycotted nedir ne demek

Was boycotted nedir : -dı. Tutmak (para). Mal olmak. -di. Olmak. Anlamına gelmek. Var olmak. Durmak. Bulunmak. Boycotted : Bir ülkenin siyasi anlaşmazlık...

Was buried nedir ne demek

Was buried nedir English: He was buried in this graveyard. Turkish: O, bu mezarlığa defnedildi. English: Ali was buried Monday. Turkish: Ali...

Was burnt at the stake nedir ne demek

Was burnt at the stake nedir : -di. Durmak. Bulunmak. -dı. Olmak. Var olmak. Mal olmak. Tutmak (para). Anlamına gelmek. Burnt : Yanık. Yakılmış. Yanmış. Kavrulmuş...

Was called to order nedir ne demek

Was called to order nedir : Olmak. Tutmak (para). -di. Anlamına gelmek. -dı. Bulunmak. Mal olmak. Var olmak. Durmak. Called : Adındaki. İsimlendirilen. Adlandı...

Was a success nedir ne demek

Was a success nedir English: Altogether, it was a success. Turkish: Genelde, bu bir başarıydı. English: At any rate, the program was a success. ...

Was able to nedir ne demek

Was able to nedir English: Ali was able to accomplish everything he'd set out to do. Turkish: Ali yapmak için başladığı her şeyi başarabildi. Engl...

Was accused of a criminal act nedir ne demek

Was accused of a criminal act nedir : Var olmak. Mal olmak. Olmak. -dı. Durmak. Bulunmak. Anlamına gelmek. -di. Tutmak (para). Accused : Sanık. Müttehem. Zanlı. Suçlanan...

Was adamant nedir ne demek

Was adamant nedir English: Ali was adamant. Turkish: Ali kararlıydı. : -dı. Tutmak (para). -di. Durmak. Anlamına gelmek. Bulunmak. Var olmak. Mal ...

Was afraid of his own shadow nedir ne demek

Was afraid of his own shadow nedir : -di. Olmak. Durmak. Var olmak. Anlamına gelmek. Mal olmak. Tutmak (para). -dı. Bulunmak. Afraid : Korkmuş. Korkar. [#Of : -nin. Li....

Was all ears nedir ne demek

Was all ears nedir English: I was all ears. Turkish: Dikkat kesildim. : -dı. Bulunmak. Var olmak. Anlamına gelmek. Olmak. Mal olmak. -di. Durmak. T...

Was always on his back nedir ne demek

Was always on his back nedir : -dı. Durmak. -di. Tutmak (para). Bulunmak. Mal olmak. Var olmak. Anlamına gelmek. Olmak. Always : Durmadan. Hep. Daima. Defalarca. ...

Was an exception to the rule nedir ne demek

Was an exception to the rule nedir : Bulunmak. Olmak. -di. Anlamına gelmek. Durmak. Mal olmak. Var olmak. Tutmak (para). -dı. An : Bir. (herhangi) bir. Anabatik rüzgar....

Was angry with nedir ne demek

Was angry with nedir English: Ali was angry with me. Turkish: Ali bana kızgındı. English: Ali was angry with Mary. Turkish: Ali Mary'ye kızgındı...

Was anointed king nedir ne demek

Was anointed king nedir : Tutmak (para). Bulunmak. Olmak. Var olmak. Durmak. Mal olmak. Anlamına gelmek. -di. -dı. Anointed : (kutsal yağ) yağ sürülmüş. Vaft...

Was at the focus of attention nedir ne demek

Was at the focus of attention nedir : Olmak. Bulunmak. Durmak. Var olmak. Anlamına gelmek. Tutmak (para). Mal olmak. -dı. -di. At : Üzerinde. Ya. Bir miktarı göstermek i...

Was baptized nedir ne demek

Was baptized nedir English: She was baptized Mary. Turkish: Ona Mary adı konuldu. : Tutmak (para). Bulunmak. -dı. Anlamına gelmek. Var olmak. Mal o...

Was behind him nedir ne demek

Was behind him nedir : -di. Anlamına gelmek. -dı. Bulunmak. Tutmak (para). Mal olmak. Var olmak. Olmak. Durmak. Behind : Arkada. Arkaya. Arkasında. Kıç. A...

Was behind on his payments nedir ne demek

Was behind on his payments nedir : Tutmak (para). -di. Anlamına gelmek. Olmak. -dı. Bulunmak. Var olmak. Mal olmak. Durmak. Behind : Peş. Arkaya. Popo. Geriye. Ardınd...

Was beyond him nedir ne demek

Was beyond him nedir : -dı. Tutmak (para). Var olmak. Mal olmak. Anlamına gelmek. Bulunmak. Olmak. -di. Durmak. Beyond : Götürmez. Ötede. Den öte. Ötesind...

Was blown out of proportion nedir ne demek

Was blown out of proportion nedir : Bulunmak. Var olmak. Anlamına gelmek. Tutmak (para). Durmak. Olmak. -dı. -di. Mal olmak. Blown : Çiçeklenmiş. Soluğu kesilmiş. Turb...

Was born nedir English: Achille was born in Paris in 1908. Turkish: Achille 1908 yılında Paris'te doğdu. English: Abraham Lincoln, the 16th pre...

Was brought to trial nedir ne demek

Was brought to trial nedir : Olmak. Anlamına gelmek. Bulunmak. Mal olmak. -dı. Var olmak. Tutmak (para). -di. Durmak. Brought : İkna etmek. Getirmek. Razı etmek...

Was burnt nedir ne demek

Was burnt nedir English: His house was burnt down. Turkish: Onun evi yakıldı. English: An old woman was burnt to death. Turkish: Yaşlı bir ...

Was called for an interview nedir ne demek

Was called for an interview nedir : Var olmak. -di. Mal olmak. Bulunmak. Tutmak (para). Durmak. Anlamına gelmek. -dı. Olmak. Called : Çağrılmış. Adlandırılan. Adlandır...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim