Noteworthy türkçesi Noteworthy nedir

  • Kayda değer.
  • İbret alınacak.
  • İbretlik.
  • Dikkat edilmesi gereken.
  • Önemli.
  • Manidar.
  • Takdire değer.
  • Dikkate değer.

Noteworthy ingilizcede ne demek, Noteworthy nerede nasıl kullanılır?

Noteworthily : Dikkate değer bir şekilde. Dikkat çekecek derecede. Takdire değer bir biçimde. Dikkate değer bir biçimde. Olağanüstü bir şekilde.

Noteworthiness : Takdire değer olma. Dikkate değerlilik. Önem. Takdire değerlik. Önemli olma. Olağanüstülük. Dikkate değer olma. Dikkate değerlik.

İngilizce Noteworthy Türkçe anlamı, Noteworthy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Noteworthy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cautious : İhtiyatlı. Temkinli. Basiretli. Müdebbir. Tedbirli. Sakınan. Sakıngan. Dikkatli.

Capital : Başkent. Ciddi. Büyük harf. Baş. Coğrafya, iktisat, tarih, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Ana. Büyük. Mühim. Klasik ekonomiye göre, zenginliklerin yaratılmasında, ekonomik işlerin görülmesinde kullanılan ve bir üretim birimi ya da işletme için zorunlu olan özdeksel nesneler. 2-marksçı ekonomiye göre, ücretli işçi çalıştırmanın ve böylece artık değeri almanın aracı.

Sightlier : Bakmaya değer. Güzel. Yakışıklı. Göze hitap eden. Hoş.

Remarkable : Çok. Olağanüstü. Sözü edilmeye değer. Garip. Fevkalade. Dikkate şayan. Göze çarpan. Klas.

 

Notableness : Önemli olma. Saygın olma. Tanınmış olma. Anmaya değer.

Handsome : Tecrübeli. Büyük. Çok. Hoş. İyi görünümlü. Bol. Güzel. Yakışıklı. Cömert. Yetenekli.

Circumspect : Sakınan. Her şeyi hesaba katan. Düşünceli. Sakıngan. Herşeyi hesaba katan. İhtiyatlı. Dikkatli. Basiretli. Tedbirli.

Significant : Önem teşkil eden. Belirgin. Anlamlı. Belirli. Değerli.

Biggie : Nüfuzlu kimse. Etkili kimse (argo terim). Önemli kimse.

Handsomer : Cömert. Yetenekli. Etkileyici. Eli yatkın. Hoş. Yakışıklı. Becerikli. Çok. Güzel.

Noteworthy synonyms : worthy, praiseworthy, big time, exemplary, meaningful, worthier, markable, signal, noticeable, respectable, bigger, worthy of notice, handsomest, important, considerable, burning, worthy of note, emphatic, fairer, crit, notable, emphatical, admirable, sightly, worthiest, big, sightliest, of note, mentionable, cardinal, biggies, fairest, particular.

Noteworthy zıt anlamlı kelimeler, Noteworthy kelime anlamı

Unworthy : Yakışmaz. Alçakça. Değersiz. Layık olmayan. Değmez. Aşağılık. Değimsiz. Hak etmeyen. Uygunsuz.

Insignificant : Küçük. Ehemmiyetsiz. Anlamsız. Hafif. Cüzi. Silik. Cavalacoz. Önemsiz. Değersiz. Pek az.

Noteworthy ingilizce tanımı, definition of Noteworthy

Noteworthy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Remarkable. Worthy of observation or notice.