Obdurately türkçesi Obdurately nedir

  • İnatla.
  • İnatçı bir şekilde.
  • Bıkmadan usanmadan.
  • Dik başlı bir şekilde.
  • Taş kalpli bir biçimde.

Obdurately ingilizcede ne demek, Obdurately nerede nasıl kullanılır?

Obdurate : Kırıcı. Katı. Katı yürekli. Yüreği katı. Taş kalpli. Boyun eğmez. Sert. İnatçı. Dik başlı.

Obdurateness : Katı kalplilik. İnatçılık. Dik kafalılık.

Obduration : İnatçılık. Dik kafalılık. Diretme.

Obduracies : İnatçılık. Katı yüreklilik.

Obduracy : Sertlik. Katı yüreklilik. İnatçılık.

İngilizce Obdurately Türkçe anlamı, Obdurately eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obdurately ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dourly : Somurtkan bir şekilde. Sertçe. Asık suratlı bir halde. Asık suratlı bir şekilde. Kasvetli bir şekilde.

Intransigently : Sert bir şekilde. Uzlaşmaz bir şekilde. Uzlaşmaz bir biçimde. Boyun eğmez bir şekilde.

Untiringly : Yorulmadan. Yorulmak bilmez bir şekilde. Yorulmak nedir bilmeden. Azimle. Yorulmaz bir şekilde.

Opinionatedly : Dogmatik olarak. Önyargılı bir biçimde. Dik kafalı bir şekilde. Mağrurca.

Rebelliously : İsyankar bir biçimde.

Sedulously : Üzerinde durarak. Çalışkan bir şekilde. Dayanıklı bir şekilde. Israrla. Çalışkan bir biçimde. Yorulmak nedir bilmez bir şekilde. Devamlı bir şekilde. Sürekli bir şekilde.

 

Indomitably : Korkusuzca. Boyun eğmez bir biçimde. Boyun eğmez bir şekilde.

Insistently : Israrcı bir şekilde. Derhal. Vurgulayarak. İvedilikle. Peşini bırakmadan. Üzerinde durarak. Israrla. Aceleyle. Bıkıp usanmadan.

Obstinately : Sağ kalan.

Inflexibly : Eğilmez. Boyun eğmeyen bir şekilde. Kararlı bir biçimde. Esnek olmayan bir şekilde. Sertçe. Kararlı bir şekilde. Bükülmez bir şekilde. Dediğim dedik bir şekilde. Katı bir şekilde.

Obdurately synonyms : pig headedly, relentlessly, adhesively, restively, persistently, hardheadedly, stubbornly, adamantly, woodenly, refractorily, unyieldingly, contrarily, mulishly, overinsistently, abidingly, contumaciously, unrelentingly, cussedly, perseveringly, stickily, waywardly.