Obstinately türkçesi Obstinately nedir

  • İnatla.
  • Sağ kalan.
  • Bıkmadan usanmadan.

Obstinately ingilizcede ne demek, Obstinately nerede nasıl kullanılır?

Obstinate person : İnatçı.

As obstinate as a mule : Çok inatçı. Keçi gibi inatçı. Katır gibi inatçı.

Be obstinate : İnat etmek. Diklik etmek. Kafa tutmak. Aksilik etmek. Domuzluk etmek. Ayak diretmek.

Obstinate : Anut. Yüreği katı. Kronik. İnatçılık etmek. Direngen. Dik kafalı. İddiacı. Domuz gibi. İnat. İnatçı.

Obstinateness : İnatçı olma durumu. Dik kafalılık. Kasıtlı yapma. İnatçılık. İnat.

Obstinacy : Domuzluk. Hırçınlık. İnatçılık. İnatçı olma durumu. Mükabere. Nemrutluk. Kronikleşme. Müzmin olma. Dikkafalılık. Dik başlılık.

Obstinacies : Dik başlılık. İnatçı olma durumu. Temerrüt. Hırçınlık. Kronikleşme. İnatçılık. Müzmin olma. İnat. Domuzluk. Mükabere.

İngilizce Obstinately Türkçe anlamı, Obstinately eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obstinately ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sedulously : Üzerinde durarak. Sürekli bir şekilde. Çalışkan bir biçimde. Dayanıklı bir şekilde. Çalışkan bir şekilde. Yorulmak nedir bilmez bir şekilde. Devamlı bir şekilde. Israrla.

Survivors : Hayatta kalan. Kazazede. Geride kalan. Kurtulan. Varis.

 

Contrarily : Bilakis. Tersine. Aksine.

Surviving : Kalan. Geride kalan. Hayatta kalma. Hayatta kalan. Geriye kalan.

Stubbornly : Taş kafalıca. Dik başlı olma hali.

Surviver : Hayatta kalan.

Unrelentingly : Şefkatsizce. Sürekli olarak. Durmadan. Gaddarca. Mütemadiyen. Acımasızca. Ara vermeden. Aralıksızca. Fasılasız bir şekilde. Merhametsiz bir şekilde.

Cussedly : İnatçı bir şekilde. Lanetli olarak.

Mulishly : İnatçılıkla.

Obstinately synonyms : pig headedly, refractorily, obdurately, adhesively, survivers, persistently, abidingly, adamantly, hardheadedly, survivor, insistently, perseveringly, relentlessly, overinsistently, opinionatedly.