Palinodes türkçesi Palinodes nedir

  • İnkar.
  • Tekzip.
  • Şairin evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir.

Palinodes ingilizcede ne demek, Palinodes nerede nasıl kullanılır?

Palinode : Şairin evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir. Tekzip. İnkar.

Palindrome : Makam. Ökaryotik hücre dna’larındaki ters yönde simetri olan bazı özgün bölgeler veya 5ı->3ı yönünde okunduğunda her iki dna sarmalında aynı baz dizisinin bulunduğu bölgeler. Radar. Hem baştan hem sondan okunuşu aynı olan kelime. Palindrom. Dna'da soldan sağa veya sağdan sola, tamamıyla aynı olan baz dizisi. İkil okumalı sözcük. Sağdan sola veya soldan sağa aynı okunan kelime. Dönüşük sözcük. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Palindromes : Radar. İkil okumalı sözcük. Sağdan sola veya soldan sağa aynı okunan kelime. Dönüşük sözcük. Hem baştan hem sondan okunuşu aynı olan kelime. Palindrom.

Palindromic : Palindromik.

Paling : Kazık çit. Parmaklık. Çit yapmaya özgü kazık. Ahşap kazık. Çit kazığı. Solgunlaşma. Şarampol. Parmaklık çubuğu (tahta). Dikine parmaklık. Saz.

Opaline : Buzlu cam. Yarıdonuk. Opale benzer sarı taş. Yarıopal. Donuksu. Opalin. Opale benzer.

Impaling : Gömülmek. Kazıklamak. Kazığa vurmak. Kazık sokmak. Delip geçmek. Kazığa oturtmak. Delmek.

 

Palingenetisches magma : Yeni magma. Yerkabuğunda önceden bulunan kayaçların ergimesiyle oluşmuş magma.

Palings : Çit. Çit yapmaya özgü kazık. Parmaklık çubuğu (tahta). Saz. Çit kazığı. Ahşap kazık. Parmaklık. Solgunlaşma. Dikine parmaklık. Kazık çit.

Empaling : İğnelemek. Kazığa oturtarak öldürmek. Kazıklamak. Kazıklarla çitleştirmek. Kazığa oturtarak öldürme. Kazığa oturtmak. Delip sabitleştirmek. Kazıklama.

İngilizce Palinodes Türkçe anlamı, Palinodes eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Palinodes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contest : Rekabet etmek. Yarışma. Yarışmak. Çekişmek. Mücadele. Doğruluğu hakkında tartışmak. Karşı koymak. İtiraz etmek. İtiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak.

Contradiction : Aykırılık. Karşıtlık. Tezat. Yadsıma. Yalanlama. Çelişme. Eytişimci düşünüşte her devinimin kaynağını, canlılığın kökenini ve gelişme ilkesini anlatan ulam; evren, doğa, toplum ve insanın gelişim yasası. Çelişki. İtiraz. Bir önermenin aynı zamanda hem olurlanıp hem de yadsınması.

Refutation : Bir çıkarım ya da savın, bilinen belgeler yoluyla olgulara ve bilgilerimize uygun düşmediğini gösterme. Cerh. Yalanlama. Red. Çürütme. Ret. Aksini ispatlama.

 

Denial : Red. Geri çevirme. Ret. Yadsıma. Bir yanıtlayıcının, olan bir durumu değilleyici yanıtlar vermesi. Yalanlama. Reddetme. İtiraz. Yoksama.

Abnegation : Vazgeçme. Feragat. Fedakarlık. Feda etme. Kaçma (sorumluluktan). Feragat etme. Yadsıma.

Disallowance : Men olunma. Red. Geçersiz sayma. Ret. Engel olma. Müsaade olunmama. Reddolunma. İzin vermeme.

Denegation : Yadsıma.

Dementi : Yalanlama. Tezkip. Resmi hükümet yalanlaması.

Disclaimers : Red. Kabul etmeme. Yalanlama. Feragat. Vazgeçme. Feragatname. Feragat eden. Sorumluluk reddi.

Disaffirmance : Geri çevirme. Vazgeçme. Tanımama. İptal etme. Karardan dönme. Cerh. Nakzetme. Ret. İptal.

Palinodes synonyms : abjuratory, unacceptance, confutation, denials, contestation, confutations, abnegations, disavowal, disaffirmation, derelictions, denay, dereliction, disclaimer, contradictions, refutations, palinode.