Paranoya nedir, Paranoya ne demek

Paranoya; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Paranoya" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Herkes birbirini kuşkuyla süzüyor. Toplumsal bir paranoya yaşıyoruz bugün." - T. Uyar

Paranoya hakkında bilgiler

Paranoya, aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlıktır. Kelime Yunanca'da, "παράνοια" (paranous) "düpedüz delilik" anlamına gelir (para = dışarda; nous = akıl, aklını kaçırma) ve terim geçmişte kuruntu, delirme durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Paranoya çoğu zaman şizofreni gibi psikotik hastalıklarla iç içedir. Bununla birlikte seyrek olarak, paranoyak kişilik bozukluğu gibi, psikotik olmayan, diğer durumlarda da gözlenebilir.

Paranoya, bireyin herhangi bir olay karşısında olayın oluşumundan farklı olarak gelişebileceğini kendi içerisinde canlandırma yolu ile öne sürdüğü ve sınırsız sayıda çeşitlendirebileceği hayal ürünlerinin tümüdür.

Halk arasında, paranoya deyimi, genellikle bir şahsın, çevresindekiler hakkında aşırı şüpheciliğini tanımlamak için kullanılır. Böyle bir kişiye yapılmış olan tavsiyeler, iyi niyetli bile olsa, o kişi tarafından kötü niyetle yapılmış olarak algılanır. Başkalarının kendisi hakkında komplo yaptığı kuruntusuna kapılabilir, kendilerine veya mülklerine karşı bir tehdit olduğu endişesi içine düşer. Bu düşünceler, o şahısa büyük rahatsızlık verir. Çevresindekiler de, bu durumdan rahatsız olur. paranoya deyim yerindeyse kişiye hiç ummadığı anda devamlı süregen rahatsızlık vererek kuruntularının gerçekleşecegi düşüncesiyle her daim sıkıntı yaşatır

 

Paranoya ile ilgili Cümleler

 • Paranoyak değilim.
 • Paranoyak oluyoruz.
 • Paranoyak olmayın.
 • Paranoyak olmaya başladın.
 • Sen paranoyak görünüyorsun.
 • Ali çok paranoyaktı.
 • Paranoyak olma.
 • Paranoyak olmaya başlama.
 • Ben paranoyak oluyorum, değil mi?
 • Ali biraz paranoyaktır.
 • Asabi ve paranoyaktır.
 • Bu hastalığın görüldüğü kişiler genelde paranoyaktır.
 • Paranoya ciddi bir hastalıktır Tom. Bir doktora görünmelisin.
 • Sadece paranoyak olmaya başlıyorsun.

Paranoya kısaca anlamı, tanımı:

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Paranoyak : Paranoya ile ilgili. Paranoyaya tutulmuş kimse.

Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

 

Gurur : Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir. Kurum, çalım. Övünme.

Kuşku : Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek. Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu.

Sanrı : Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, varsanı, birsam, halüsinasyon.

Güvensizlik : Güvensiz olma durumu, itimatsızlık.

Bencillik : Bencil olma durumu, hodbinlik, hodkâmlık, egoistlik, egoizm, enaniyet.

Hasta : Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt.

Endişe : Korku. Düşünce. Kuşku. Tasa, kaygı.

Diğer dillerde Paranoya anlamı nedir?

İngilizce'de Paranoya ne demek? : n. paranoia

Fransızca'da Paranoya : paranoïa [la]

Almanca'da Paranoya : n. Paranoia

Rusça'da Paranoya : n. паранойя (F)