Parentless türkçesi Parentless nedir

  • Öksüz.
  • Yetim.
  • Anne babasız.
  • Anasız-babasız.
  • Anne babasızlık.

Parentless ingilizcede ne demek, Parentless nerede nasıl kullanılır?

Apparently : Anlaşıldığı kadar. Görünüşte. Görünüşe göre. Görünüşe bakılırsa. Belli ki. Görünürde. Görünür bir şekilde. Görünen o ki. Anlaşılan.

Transparently : Saydam bir biçimde. Şeffaf bir biçimde. Işığın içerisinden geçmesine olanak tanıyan bir tarzda. Saydam bir şekilde. Net bir şekilde. Şeffaf bir şekilde.

Parent and child : Ebeveyn ve çocuk.

Parent cell : Ana göze. Ana hücre.

Parent class : Üst sınıf. Ana sınıf.

Parent style : Ana biçem.

Parent company : Ana şirket. Ana firma. Hisse senetlerine sahip olma yoluyla bağlı şirketleri yöneten ve denetleyen şirket. çokuluslu şirketin ana merkezi. krş. bağlı şirket. Ana kurum. Ana kuruluş.

Parent teacher association : Okul-kodak birliği. Okul-aile birliği. Okul aile birliği. İlkokullar ile orta dereceli okullarda aile ile okul arasındaki bağlan güçlendirmek ve öğrencilerin iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan dernek (o.a.b.).

Parent metal : Ana evre. Ana metal.

Parent teacher meeting : Veliler toplantısı. Veli toplantısı.

İngilizce Parentless Türkçe anlamı, Parentless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parentless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Orphan : Orfon. Yetim bırakmak. Öksüz bırakmak. Kimsesiz bırakmak. Yetrim. İzole olmuş lokasyonlarda bulunan, izole olmuş bir gen kümesinin üyesi olan gen. Artık. Ailesiz.

Motherless : Anasız. Annesiz.

Orphaned : Öksüz kalmış. Yetim kalmış.

Sireless : Babasız. Erkek ebeveyni olmayan.

Vertical longline : Birden fazla balığı yakalamak için bir beden üzerine çok sayıda tüylü veya tüysüz olta iğnesi takılan ve genellikle hareketli olarak kullanılan olta çeşidi. Çapari oltası. Balığın sık av verdiği zamanlarda 1-5 köstekli bir bedenin bir ucu seğirtmeye diğer ucu ise el oltası fırdöndüsüne takılan bir çeşit seğirtme oltası.

Orphaning : Kimsesiz. Kimsesiz bırakmak. Ailesiz. Öksüz bırakmak. Artık. Yetim bırakmak. Yetrim. Artık satır.

Fatherless : Babasız.

Parentless synonyms : unparented, half orphan.

Parentless zıt anlamlı kelimeler, Parentless kelime anlamı

Parented : Ebeveynli.

Parentless ingilizce tanımı, definition of Parentless

Parentless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Deprived of parents.