Parents türkçesi Parents nedir

Parents ile ilgili cümleler

English: After I graduated from college, I moved back home and lived with my parents for three years.
Turkish: Üniversiteden mezun olduktan sonra, eve geri taşındım ve ebeveynlerimle birlikte üç yıl yaşadım.

English: "Are your parents home?" "Only my dad."
Turkish: "Ebeveynlerin evde mi?" "Sadece babam."

English: A child whose parents are dead is called an orphan.
Turkish: Ebeveynleri ölü olan bir çocuğa bir yetim denilir.

English: Al Smith's parents came from Ireland.
Turkish: Al Smith'in ebeveynleri İrlanda'dan geldi.

English: Adoption for gay and lesbian parents remains a hotly contested issue in the United States.
Turkish: Gay ve lezbiyen ebeveynler için evlat edinme Amerika'da hararetli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Parents ingilizcede ne demek, Parents nerede nasıl kullanılır?

Parents in law : Kayınvalide ve kayınpeder. Kayınvalide ve kayınbaba.

Adoptive parents : Evlat edinen. Evlat edinen anne baba. Evlat edinen aile.

Dear parents : Sayın anne-babalar. Bir mektubun (özellikle bir öğretmenden öğrencisinin anne-babasına yazılan) girişinde kullanılan kibar selamlama. Sayın ebeveynler.

Foster parents : Çocuğa kendi çocukları gibi bakan aile. Koruyucu anne baba. Süt aile. Evlatlığa bakan ana baba.

 

I am with my parents : Ana babam ile beraberim.

Natural parents : Ebeveyn. Ana ve baba.

Parent directory : Üst rehber. Ana dizin. Üst dizin.

Step parents : Üvey ana baba.

Stepparents : Üvey ana baba. Üvey ebeveyn.

Parent cell : Ana hücre. Ana göze.

İngilizce Parents Türkçe anlamı, Parents eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parents ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Daddies : Babacığım.

Mom : Anneciğim.

Begetters : Sebep olan kimse.

Female parent : Kadın ebeveyn.

Daddy : Babacığım.

Fathering : Çocuk yapmak. Atfetmek. Baba olmak. Babalık etmek. Peder. Yaratmak. Babası olmak. İcat etmek. Babalık yapmak. Yapmak (çocuk).

Maternal : Anneye yakışır. Anneliğe özgü. Anneliğe ait. Anne tarafından olan. Ana tarafından. Anne (ile ilgili). Anaya ait, anayla ilişkili olan. Anaç.

Bollards : İskele babası. Işıklı yol direği. Duba. Kısa kalın direk. Trafik yöneltme külahı.

Abbas : Arapça bir isim. Georgia eyaletinde şehir.

Genitor : Yaratıcı. Baba veya anne. Yapımcı. Üretici.

Parents synonyms : adoptive parent, empty nester, written document, family unit, patent of invention, mammy, bitt, mamas, dads, mammas, maters, fathered, mammies, father, stepparent, male parent, mother, parent, begetter, adopter, ma, mamma, dad, parentage, mater, mama, bollard, natural parents, maw, mam, maws, papers, family.

 

Parents zıt anlamlı kelimeler, Parents kelime anlamı

Male parent : Erkek ebeveyn. Baba.

Female parent : Anne. Kadın ebeveyn.

Mother : Anne gibi bakmak. Annelik etmek. Analık. Kaynak. Annelik yapmak. Zemin. Ana. Anne gibi davranmak. Hkr.annelik taslamak. Valide.

Parents antonyms : father, child, filial.