Peptit hidrolazlar nedir, Peptit hidrolazlar ne demek

Peptit hidrolazlar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Proteazlar.

Peptit hidrolazlar kısaca anlamı, tanımı

Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek

Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek.

Hidrolaz : Hidrolizi katalizleyen herhangi bir enzim. Kimi bağların hidrolitik koparılmasını katalize eden enzim.

Hidrolazlar : Su eklenmesiyle bir kimyasal bağın parçalanmasını ve hidroliz reaksiyonlarını katalizleyen enzimlerden herhangi biri.

Peptit : Birbirine peptit bağlarıyla bağlanmış iki amino asit (dipeptit) ya da daha fazla sayıda amino asidin (tripeptit, oligopeptit, polipeptit) meydana getirdikleri molekül. Peptit bağlarıyla birbirine bağlanan iki veya daha çok amino asidin meydana getirdikleri molekül. İki veya daha fazla aminoasidin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan molekül.

Proteazlar : Peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek proteinleri peptit ve amino asitlere parçalayan, hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan ve yem proteinlerinin sindirimi üzerine etkili olan, endopeptidaz ve ekzopeptidazları kapsayan hidrolaz sınıfına ait enzimler, peptit hidrolazlar, proteinazlar, peptidazlar, proteolitik enzimler. Kemotaktik etkiye ve nötrofıl granülositlerin kümelenmesine neden olan bir grup yangısal aracı.

 

Proteaz : [Bakınız: proteinaz]. Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzimler, peptidaz, proteinaz, proteolitik enzim. Proteinleri peptonlara ve amino asitlerine çeviren enzimler; pepsin, tripsin, peptidazlar gibi.

Diğer dillerde Peptit hidrolazlar anlamı nedir?

İngilizce'de Peptit hidrolazlar ne demek ? : peptide hydrolases