Phthisic türkçesi Phthisic nedir

Phthisic ingilizcede ne demek, Phthisic nerede nasıl kullanılır?

Phthisical : Verem. Veremli.

Phthisiology : Ftizyoloji. Verem hastalıkları uzmanlığı.

Phthisis : Zafiyet. Tüberküloz. Fitizis. Vücudun dayanıklılığını ve kuvvetini düşüren herhangi bir hastalık. özellikle akciğerde yerleşim gösteren tüberküloz lezyonları. Ftizi. Verem.

Phthisis bulbi : Göz yuvarının ileri derecede büzüşmesi. Fitizis bulbi. Göz yuvarının ileri derecede büzüşmesi ve ve atrofisi. şiddetli göz yangısının son devresidir. Göz küresinin büzüşmesi.

Phthiriasis : Pithiriyaz. Ftiryaz. Pediküloz.

Phthalate : Ftalat.

Ichthyophthirius disease : Beyaz benek hastalığı. İhtiyofitiriyus hastalığı.

Phthalein : Ftaleyn. Ftalein.

Ichthyophthira : İhtiyofthira.

Phthalic : Ftalik.

İngilizce Phthisic Türkçe anlamı, Phthisic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Phthisic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tuberculosis : Tüberkülozis. İnce hastalık. Tüberküloz. Mycobacterium tuberculosis ve mycobacterium bovis cinsine dahil bakteriler tarafından oluşturulan, sıklıkla akciğeri etkileyen, kronik bulaşıcı hastalık, verem, ince hastalık, tüberkülozis. İncehastalık.

 

Consumptive : Verem hastası. Göğüs hastası. Konsumptif. Savurgan. Müsrif. Tüketim mallarına ait. Tüketilecek. Tüketim.

Tubercular : Vereme ilişkin. Yumrulu. Tüberküler. Tüberkülozlu. Boğumlu. Yumru şeklinde. Ön far. Tüberkülozla ilgili.

Tuberculate : Çok sayıda tüberküllü. Küçük yuvarlak çıkıntıları olan. Tüberküloz olan. Tüberkülat. Tüberküloz lejyonlarına ait. Çeşitli sayıda sayıda tüberküller gösteren. Tüberküloza ilişkin veya tüberkülozla alakalı. Vereme ilişkin.

Consumption : Tüketim. Yoğaltım. Harcayış. Kişilere ilişkin gereksemeler nedeniyle malların ve hizmetlerin tüketilmesi. belirli bir süre içinde tüketilen üretim özdeklerinin tümü ya da bunlardan birisinin gideri. Mal ve hizmetlerin insan isteklerini gidermek üzere son kullanılışı. İstihlak. Gereksinimlerin dolaysız bir biçimde karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılması. Harcama. Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı. Tüberküloz.

Asthmatics : Astımı olan kimse. Astmatik. Astımla ilgili.

Asthmas : Yelpik. Nefes darlığı. Göğüs darlığı. Astma.

Hectic : Telaşlı. Yoğun. Hektik. Ateşli. Hareketli. Çok meşgul. Heyecanlı.

Consumptives : Tüketim mallarına ait. Konsumptif. Savurgan. Müsrif. Göğüs hastası. Tüketim. Verem hastası. Tüketilecek.

 

Paramount : Azam. Üst. Rütbece üst olan. En önemli. En büyük. Yüce. Heybetli. Üstün. Olağanüstü.

Phthisic synonyms : white plague, pulmonary tuberculosis, t.b., wasting disease, asthmatic, tb, tuberculum, tuberculoses, phthisical, asthma, phthisis.

Phthisic ingilizce tanımı, definition of Phthisic

Phthisic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Same as Phthisis.